Definicja Podatkowa Abolicja. Co oznacza którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej.
abolicja podatkowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podatkowa Abolicja

Co oznacza ABOLICJA PODATKOWA: Działanie władz publicznych, w ramach którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe przestają dochodzić podatków niezapłaconych w przeszłości poprzez spółki
Definicja Aprecjacja:
Co to jest Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej abolicja podatkowa.
Definicja Analiza Techniczna:
Co to jest Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości abolicja podatkowa.
Definicja Acquis Communautaire:
Co to jest obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania abolicja podatkowa.
Definicja Arbitraż Gospodarczy:
Co to jest rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą wyrazić zgodę na takie abolicja podatkowa.

Czym jest abolicja podatkowa znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: