Definicja Ubezpieczeniowy Agent. Co oznacza przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej.
agent ubezpieczeniowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ubezpieczeniowy Agent

Co oznacza AGENT UBEZPIECZENIOWY: Osoba fizyczna, prawna albo przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej, upoważniona poprzez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu albo pośredniczenia przy zawieraniu umów
Definicja Agregacja:
Co to jest Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość agent ubezpieczeniowy.
Definicja Arbitraż:
Co to jest polegająca na jednoczesnym zakupie i sprzedaży tych samych papierów wartościowych na różnych rynkach lub w różnych formach w celu osiągnięcia zysku dzięki niedopasowaniu cen. W doskonałych sytuacjach agent ubezpieczeniowy.
Definicja Automatyczny Stabilizator:
Co to jest który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy agent ubezpieczeniowy.
Definicja Akcje:
Co to jest instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest agent ubezpieczeniowy.

Czym jest agent ubezpieczeniowy znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: