Definicja Agregacja. Co oznacza Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość. Słownik.
agregacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Agregacja

Co oznacza AGREGACJA: Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość
Definicja Acquis Communautaire:
Co to jest obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania agregacja.
Definicja Akcje:
Co to jest instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest agregacja.
Definicja Amortyzacja:
Co to jest przedsiębiorstwa (na przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów materialnych, lecz tekże agregacja.
Definicja Aprecjacja:
Co to jest Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej agregacja.

Czym jest agregacja znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: