Definicja Akcje. Co oznacza który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą.
akcje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akcje

Co oznacza AKCJE: Akcja jest instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest udział posiadanych poprzez niego akcji w całości akcji spółki. Przykładowo, jeśli akcjonariusz posiada 100 akcji w firmie, która wydała ich 1 mln, tj. właścicielem jednej dziesięciotysięcznej części spółki (1/10 000, jest to 0,01% akcji). Akcja - jako prawo do własności - upoważnia właściciela do wpływu na funkcjonowanie spółki, lecz tylko proporcjonalnie do posiadanych poprzez niego udziałów. Daje także prawo do odpowiedniej części zysków spółki, tzn. tej części przychodów, która zostaje po odjęciu wydatków i podatków, jak także aktywów przedsiębiorstwa. Przez aktywa kojarzymy tu zarówno roszczenia finansowe przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów, jak i własność fizyczną (maszyny i urządzenia, zapasy materiałów i wyrobów gotowych, części zamienne, budynki i nieruchomości). Akcje zwykle przynoszą dochód, wypłacany okresowo (przeważnie raz na rok), który nazywa się dywidendą. Dywidenda jest częścią zysku przedsiębiorstwa, którą akcjonariusze postanowili między siebie podzielić. Dają także prawo do udziału w zarządzaniu korporacją, przez uczestnictwo w głosowaniu na zebraniu akcjonariuszy. Akcja jako prawo do własności nie ma okresu, gdzie wygasa - w przeciwieństwie od długu, który ma ustaloną datę, do kiedy należy go spłacić. Akcje są z reguły notowane na giełdzie, a więc na rynku, gdzie sprzedawcy i nabywcy akcji handlują nimi przy udziale maklerów (pośredników). Wówczas spółkę nazywa się firmą giełdową lub publiczną. Ceny akcji podlegają znacznym wahaniom, bo odzwierciedlają oczekiwania i prognozy przyszłych zysków firmy, a te zmieniają się regularnie stosunkowo napływu nowych informacji. Właściciele akcji ponoszą więc skutki różnorodnych zmian w zyskowności spółki czy wartości jej aktywów: przykładowo, wyższa cena ropy naftowej zwiększy wartość firmy, która posiada złoża ropy naftowej (cena jej akcji wzrasta), a obniży wartość firmy, której zyskowność zależy od wydatków paliwa (na przykład spada cena akcji linii lotniczych). Emisja akcji i sprzedawanie ich na giełdzie, w okolicy zaciągania długu czy to w formie kredytu, czy także obligacji, jest metodą finansowania działalności firmy akcyjnej. Dawniej akcje miały formę papierową, aktualnie przyjęły formę zapisu elektronicznego. Ceny akcji analizowanej firmy rosły pośrodku ostatnich 5 lat wolniej, niż przeciętne ceny akcji na giełdzie (mierzone poprzez indeks WIG). Badanie przyczyn takiego rezultacie wymaga starannego przyjrzenia się wielu danym dotyczącym spółki (na przykład zyskom, dynamice sprzedaży, inwestycjom i tym podobne)
Definicja Aport:
Co to jest Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki akcje.
Definicja Analiza Finansowa:
Co to jest Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych akcje.
Definicja Amortyzacja:
Co to jest przedsiębiorstwa (na przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów materialnych, lecz tekże akcje.
Definicja Arbitraż Gospodarczy:
Co to jest rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą wyrazić zgodę na takie akcje.

Czym jest akcje znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: