Definicja Akcje. Co oznacza który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą.
akcje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akcje

Co oznacza AKCJE: Akcja jest instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest udział posiadanych poprzez niego akcji w całości akcji spółki. Przykładowo, jeśli akcjonariusz posiada 100 akcji w firmie, która wydała ich 1 mln, tj. właścicielem jednej dziesięciotysięcznej części spółki (1/10 000, jest to 0,01% akcji). Akcja - jako prawo do własności - upoważnia właściciela do wpływu na funkcjonowanie spółki, lecz tylko proporcjonalnie do posiadanych poprzez niego udziałów. Daje także prawo do odpowiedniej części zysków spółki, tzn. tej części przychodów, która zostaje po odjęciu wydatków i podatków, jak także aktywów przedsiębiorstwa. Przez aktywa kojarzymy tu zarówno roszczenia finansowe przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów, jak i własność fizyczną (maszyny i urządzenia, zapasy materiałów i wyrobów gotowych, części zamienne, budynki i nieruchomości). Akcje zwykle przynoszą dochód, wypłacany okresowo (przeważnie raz na rok), który nazywa się dywidendą. Dywidenda jest częścią zysku przedsiębiorstwa, którą akcjonariusze postanowili między siebie podzielić. Dają także prawo do udziału w zarządzaniu korporacją, przez uczestnictwo w głosowaniu na zebraniu akcjonariuszy. Akcja jako prawo do własności nie ma okresu, gdzie wygasa - w przeciwieństwie od długu, który ma ustaloną datę, do kiedy należy go spłacić. Akcje są z reguły notowane na giełdzie, a więc na rynku, gdzie sprzedawcy i nabywcy akcji handlują nimi przy udziale maklerów (pośredników). Wówczas spółkę nazywa się firmą giełdową lub publiczną. Ceny akcji podlegają znacznym wahaniom, bo odzwierciedlają oczekiwania i prognozy przyszłych zysków firmy, a te zmieniają się regularnie stosunkowo napływu nowych informacji. Właściciele akcji ponoszą więc skutki różnorodnych zmian w zyskowności spółki czy wartości jej aktywów: przykładowo, wyższa cena ropy naftowej zwiększy wartość firmy, która posiada złoża ropy naftowej (cena jej akcji wzrasta), a obniży wartość firmy, której zyskowność zależy od wydatków paliwa (na przykład spada cena akcji linii lotniczych). Emisja akcji i sprzedawanie ich na giełdzie, w okolicy zaciągania długu czy to w formie kredytu, czy także obligacji, jest metodą finansowania działalności firmy akcyjnej. Dawniej akcje miały formę papierową, aktualnie przyjęły formę zapisu elektronicznego. Ceny akcji analizowanej firmy rosły pośrodku ostatnich 5 lat wolniej, niż przeciętne ceny akcji na giełdzie (mierzone poprzez indeks WIG). Badanie przyczyn takiego rezultacie wymaga starannego przyjrzenia się wielu danym dotyczącym spółki (na przykład zyskom, dynamice sprzedaży, inwestycjom i tym podobne)
Definicja Aktywa Ofe:
Co to jest Suma składek wpłacanych do funduszu emerytalnego, które są poprzez niego inwestowane akcje co znaczy.
Definicja Audytor:
Co to jest Zobacz: biegły rewident akcje krzyżówka.
Definicja Abolicja Podatkowa:
Co to jest publicznych, w ramach którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe przestają dochodzić podatków akcje co to jest.
Definicja Aktywa Obrotowe:
Co to jest Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy akcje słownik.

Czym jest akcje znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: