Definicja Akcjonariusz. Co oznacza Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy. Słownik.
akcjonariusz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akcjonariusz

Co oznacza AKCJONARIUSZ: Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy
Definicja Abolicja Podatkowa:
Co to jest publicznych, w ramach którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe przestają dochodzić podatków akcjonariusz.
Definicja Aktywa Obrotowe:
Co to jest Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy akcjonariusz.
Definicja Acquis Communautaire:
Co to jest obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania akcjonariusz.
Definicja Aktywa Netto:
Co to jest Aktywa zmniejszone o zobowiązania akcjonariusz.

Czym jest akcjonariusz znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: