Definicja Akcjonariusz. Co oznacza Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy. Słownik.
akcjonariusz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Akcjonariusz

Co oznacza AKCJONARIUSZ: Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy
Definicja Arbitraż Gospodarczy:
Co to jest rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą wyrazić zgodę na takie akcjonariusz.
Definicja Aprecjacja:
Co to jest Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej akcjonariusz.
Definicja Abolicja Podatkowa:
Co to jest publicznych, w ramach którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe przestają dochodzić podatków akcjonariusz.
Definicja Analiza Fundamentalna:
Co to jest kondycji spółki i perspektyw jej rozwoju opierając się na informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane podstawowe - wiadomości dotyczące działalności gospodarczej akcjonariusz.

Czym jest akcjonariusz znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: