Definicja Netto Aktywa. Co oznacza Aktywa zmniejszone o zobowiązania. Słownik aktywa netto co to.
aktywa netto co to jest

Czy przydatne?

Definicja Netto Aktywa

Co oznacza AKTYWA NETTO: Aktywa zmniejszone o zobowiązania
Definicja Aktywa Obrotowe:
Co to jest Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy aktywa netto.
Definicja Acquis Communautaire:
Co to jest obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania aktywa netto.
Definicja Amortyzacja:
Co to jest przedsiębiorstwa (na przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów materialnych, lecz tekże aktywa netto.
Definicja Akcjonariusz:
Co to jest Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy aktywa netto.

Czym jest aktywa netto znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: