Definicja Amortyzacja. Co oznacza przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja.
amortyzacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Amortyzacja

Co oznacza AMORTYZACJA: Środki trwałe przedsiębiorstwa (na przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów materialnych, lecz tekże niematerialnych i prawnych: licencji, znaków towarowych i praw autorskich. W praktyce gospodarczej amortyzacja wiąże się w pierwszej kolejności ze stopniowym umarzaniem (odpisywaniem od wartości początkowej) wartości księgowej nie wszystkich składników majątku trwałego (środków trwałych) i wartości niematerialnych i prawnych w odpowiednich ratach (kwotach) rocznych
Definicja Akcje:
Co to jest instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest amortyzacja.
Definicja Analiza Techniczna:
Co to jest Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości amortyzacja.
Definicja Aktywa Netto:
Co to jest Aktywa zmniejszone o zobowiązania amortyzacja.
Definicja Aktywa Finansowe:
Co to jest odmiennie zwane instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa finansowe mogą amortyzacja.

Czym jest amortyzacja znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: