Definicja Amortyzacja. Co oznacza przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja.
amortyzacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Amortyzacja

Co oznacza AMORTYZACJA: Środki trwałe przedsiębiorstwa (na przykład maszyny) zużywają się w miarę upływu czasu. Amortyzacja to ubytek wartości środków trwałych. Może ona dotyczyć nie tylko elementów materialnych, lecz tekże niematerialnych i prawnych: licencji, znaków towarowych i praw autorskich. W praktyce gospodarczej amortyzacja wiąże się w pierwszej kolejności ze stopniowym umarzaniem (odpisywaniem od wartości początkowej) wartości księgowej nie wszystkich składników majątku trwałego (środków trwałych) i wartości niematerialnych i prawnych w odpowiednich ratach (kwotach) rocznych
Definicja Analiza Techniczna:
Co to jest Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości amortyzacja.
Definicja Audytor:
Co to jest Zobacz: biegły rewident amortyzacja.
Definicja Aktywa Ofe:
Co to jest Suma składek wpłacanych do funduszu emerytalnego, które są poprzez niego inwestowane amortyzacja.
Definicja Analiza Finansowa:
Co to jest Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych amortyzacja.

Czym jest amortyzacja znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: