Definicja Finansowa Analiza. Co oznacza postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach.
analiza finansowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Finansowa Analiza

Co oznacza ANALIZA FINANSOWA: Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych
Definicja Aktywa Netto:
Co to jest Aktywa zmniejszone o zobowiązania analiza finansowa.
Definicja Akcje:
Co to jest instrumentem finansowym, który daje prawo do własności części przedsiębiorstwa, nazywanego firmą akcyjną. Posiadacz akcji danej spółki jest właścicielem tej spółki w takiej części, jak spory jest analiza finansowa.
Definicja Automatyczny Stabilizator:
Co to jest który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy analiza finansowa.
Definicja Abolicja Podatkowa:
Co to jest publicznych, w ramach którego w zamian za ujawnienie działalności w szarej strefie (połączone zwykle z zapłaceniem części zaległych podatków) urzędy podatkowe przestają dochodzić podatków analiza finansowa.

Czym jest analiza finansowa znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: