Definicja Audytor. Co oznacza Zobacz: biegły rewident. Słownik audytor co to znaczy.
audytor co to jest

Czy przydatne?

Definicja Audytor

Co oznacza AUDYTOR: Zobacz: biegły rewident
Definicja Aktywa Obrotowe:
Co to jest Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy audytor.
Definicja Agent Ubezpieczeniowy:
Co to jest prawna albo przedsiębiorca nie posiadający osobowości prawnej, upoważniona poprzez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu albo pośredniczenia audytor.
Definicja Akcjonariusz:
Co to jest Współwłaściciel firmy akcyjnej, posiadacz akcji firmy audytor.
Definicja Acquis Communautaire:
Co to jest obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania audytor.

Czym jest audytor znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: