Definicja Stabilizator Automatyczny. Co oznacza podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy.
automatyczny stabilizator co to jest

Czy przydatne?

Definicja Stabilizator Automatyczny

Co oznacza AUTOMATYCZNY STABILIZATOR: System w gospodarce, który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej i zasiłek dla niepracujących. W razie gwałtownego wzrostu cen ropy można się spodziewać wzrostu cen towarów i usług, a w dłuższym okresie także ograniczenia produkcji wielu przedsiębiorstw, pomniejszenia osiąganych dochodów i redukcji zatrudnienia. W takiej sytuacji zaczną działać automatyczne stabilizatory. Przykładowo, w związku ze wzrostem bezrobocia, rząd będzie musiał wypłacać więcej zasiłków, co powinno zwiększyć popyt i tym samym powstrzymać spadek zatrudnienia
Definicja Alokacja Składki:
Co to jest Zmniejszona o prowizję OFE, część składki która jest inwestowana poprzez fundusz emerytalny automatyczny stabilizator co znaczy.
Definicja Analiza Fundamentalna:
Co to jest kondycji spółki i perspektyw jej rozwoju opierając się na informacji o wynikach jej działalności i danych z otoczenia gospodarczego (dane podstawowe - wiadomości dotyczące działalności gospodarczej automatyczny stabilizator krzyżówka.
Definicja Arbitraż:
Co to jest polegająca na jednoczesnym zakupie i sprzedaży tych samych papierów wartościowych na różnych rynkach lub w różnych formach w celu osiągnięcia zysku dzięki niedopasowaniu cen. W doskonałych sytuacjac automatyczny stabilizator co to jest.
Definicja Asymetryczny Szok Popytowy:
Co to jest Wydarzenie, które w kilku państwach skutkuje różne zmiany zagregowanego popytu (przyrost albo spadek popytu automatyczny stabilizator słownik.

Czym jest automatyczny stabilizator znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: