Definicja Stabilizator Automatyczny. Co oznacza podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy.
automatyczny stabilizator co to jest

Czy przydatne?

Definicja Stabilizator Automatyczny

Co oznacza AUTOMATYCZNY STABILIZATOR: System w gospodarce, który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej i zasiłek dla niepracujących. W razie gwałtownego wzrostu cen ropy można się spodziewać wzrostu cen towarów i usług, a w dłuższym okresie także ograniczenia produkcji wielu przedsiębiorstw, pomniejszenia osiąganych dochodów i redukcji zatrudnienia. W takiej sytuacji zaczną działać automatyczne stabilizatory. Przykładowo, w związku ze wzrostem bezrobocia, rząd będzie musiał wypłacać więcej zasiłków, co powinno zwiększyć popyt i tym samym powstrzymać spadek zatrudnienia
Definicja Analiza Finansowa:
Co to jest Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych automatyczny stabilizator.
Definicja Analiza Techniczna:
Co to jest Przewidywanie trendów kursów akcji (albo indeksów) opierając się na informacji o kursach i obrotach w przeszłości automatyczny stabilizator.
Definicja Alokacja Składki:
Co to jest Zmniejszona o prowizję OFE, część składki która jest inwestowana poprzez fundusz emerytalny automatyczny stabilizator.
Definicja Aktywa Obrotowe:
Co to jest Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy automatyczny stabilizator.

Czym jest automatyczny stabilizator znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: