Definicja automatyczny stabilizator. Co oznacza podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy.
automatyczny stabilizator co to jest

Czy przydatne?

Definicja automatyczny stabilizator

Co oznacza AUTOMATYCZNY STABILIZATOR: System w gospodarce, który minimalizuje podatność Produktu Narodowego Brutto na wstrząsy gospodarcze (na przykład wywołane gwałtownym wzrostem cen ropy naftowej). Do tego rodzaju systemów należą między innymi dochodowy podatek dochodowy, podatek od wartości dodanej i zasiłek dla niepracujących. W razie gwałtownego wzrostu cen ropy można się spodziewać wzrostu cen towarów i usług, a w dłuższym okresie także ograniczenia produkcji wielu przedsiębiorstw, pomniejszenia osiąganych dochodów i redukcji zatrudnienia. W takiej sytuacji zaczną działać automatyczne stabilizatory. Przykładowo, w związku ze wzrostem bezrobocia, rząd będzie musiał wypłacać więcej zasiłków, co powinno zwiększyć popyt i tym samym powstrzymać spadek zatrudnienia

Czym jest automatyczny stabilizator znaczenie w Słownik A .