Definicja Korespondent Bank. Co oznacza Bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego.
bank korespondent co to jest

Czy przydatne?

Definicja Korespondent Bank

Co oznacza BANK KORESPONDENT: Bank zagraniczny reprezentujący interesy klienta danego banku za granicą
Definicja Bezrobocie Frykcyjne:
Co to jest Czasowe bezrobocie wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu itp bank korespondent.
Definicja Bilans:
Co to jest stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą bank korespondent.
Definicja Bank Spółdzielczy:
Co to jest Bank utworzony opierając się na ustawy Prawo bankowe mający formę prawną spółdzielni. W Polsce na koniec 2004 roku funkcjonowało 596 banków spółdzielczych (dane NBP bank korespondent.
Definicja Biegły Rewident:
Co to jest Osoba posiadająca formalnie potwierdzone kompetencje do badania i oceny sprawozdań finansowych przygotowywanych poprzez spółki i instytucje bank korespondent.

Czym jest bank korespondent znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: