Definicja Technologiczne Bezrobocie. Co oznacza pojawia się w rezultacie postępu technologicznego.
bezrobocie technologiczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Technologiczne Bezrobocie

Co oznacza BEZROBOCIE TECHNOLOGICZNE: Odmiana bezrobocia strukturalnego; pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach
Definicja Bilans Handlowy:
Co to jest jest zestawieniem dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się znakiem plus, a płatności importowe znaczy się bezrobocie technologiczne.
Definicja Bank Komercyjny:
Co to jest Bank zajmujący się głównie udzielaniem kredytów obrotowych, gromadzeniem wkładów pieniężnych i prowadzeniem i obsługą rachunków przedsiębiorstw i gospodarstw domowych bezrobocie technologiczne.
Definicja BezpoŚrednie Inwestycje Zagraniczne:
Co to jest inwestycje zagraniczne (BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem albo współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym państwie i w czynny sposób wpływa na bezrobocie technologiczne.
Definicja Bon Skarbowy:
Co to jest ważny krócej niż rok) dłużny papier wartościowy emitowany poprzez państwo celem sfinansowania bieżącego deficytu budżetowego. W Polsce istnieją weksle dwudniowe, trzydniowe albo o dłuższym okresie bezrobocie technologiczne.

Czym jest bezrobocie technologiczne znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: