Definicja Płatniczy Bilans. Co oznacza zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych.
bilans płatniczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Płatniczy Bilans

Co oznacza BILANS PŁATNICZY: Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami państwie (a więc osobami zamieszkałymi na stałe w państwie) a resztą świata (nierezydentami). Jest więc to zapis stosunków gospodarczych państwie z zagranicą: po jednej stronie zapisuje się w nim wszelakie transakcje powodujące dochody dewizowe, po drugiej wszystkie opłaty dewizowe. Zasada księgowania jest taka: • cokolwiek opuszcza państwo (na przykład eksport) i stwarza prawo do otrzymania zapłaty - jest zapisywane ze znakiem plus (kredyt); • cokolwiek przyjeżdża do państwie i skutkuje płatność wobec nierezydentów (na przykład import) jest zapisywane ze znakiem minus (debet). Przelot polskiego turysty tureckimi liniami lotniczymi jest księgowany jako import usług. Zakup polskiej obligacji rządowej poprzez zagranicznego inwestora jest zapisany z plusem, ponieważ państwo podejmuje wprawdzie zobowiązanie na przyszłość spłaty, lecz gotówkę otrzymuje aktualnie. Zakup spółki zagranicznej poprzez Polaków (inwestycja bezpośrednia za granicą) jest rejestrowany jako odpływ ze znakiem minus. Najwygodniej jest podzielić bilans płatniczy na cztery części. Pierwszą jest bilans bieżący, który obejmuje transakcje eksportu i importu towarów (bilansu handlowego), wymianę usług, transfery i inne bieżące transakcje. Zamiana aktywów finansowych, które powodują zobowiązania w przyszłości, jest z kolei księgowana w drugiej części bilansu płatniczego, a więc na rachunku finansowym. Trzecią część stanowią oficjalne transakcje rezerwowe. Dotyczą one zmian w rezerwach walutowych państwa. Niedociągnięcia w sprawozdawczości sprawiają, że części transakcji nie udaje się rozpoznać, dlatego w bilansie pojawia się też czwarta pozycja: saldo błędów i opuszczeń, która jest składnikiem bilansującym. Jedną z najuważniej obserwowanych zmiennych gospodarczych jest saldo obrotów bieżących, wyliczane opierając się na transakcji bilansu bieżącego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat abyło ono zwykle w Polsce ujemne. Dzięki napływowi zagranicznych inwestycji bezpośrednich i inwestycji portfelowych do Polski, dodatnie abyło za to saldo na rachunku finansowym. Na zielono zaznaczono rachunek obrotów bieżących, na żółto kapitałowych i finansowych. Rezultat bilansu płatniczego jest równy sumie sald obrotów bieżących, kapitałowych i finansowych i błędów i opuszczeń. Rezultat bilansu płatniczego mówi, o ile zwiększyły się w danym roku rezerwy dewizowe
Definicja Baza Pieniężna:
Co to jest Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce bilans płatniczy.
Definicja Bank Komercyjny:
Co to jest zalicza się do ekipy instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, by pożyczać natomiast te środki innym bilans płatniczy.
Definicja Bilans Handlowy:
Co to jest jest zestawieniem dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z państwie za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do państwie. Wpływy z eksportu zaznacza się znakiem plus, a płatności importowe znaczy się bilans płatniczy.
Definicja Bezrobocie Technologiczne:
Co to jest Odmiana bezrobocia strukturalnego; pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach bilans płatniczy.

Czym jest bilans płatniczy znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: