Definicja Bilans. Co oznacza przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa.
bilans co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bilans

Co oznacza BILANS: Kolekcja obrazujące stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą abyć takie same
Definicja Bezrobocie:
Co to jest sytuację, kiedy część osób poszukujących pracy nie może jej znaleźć. Pojawia się wówczas, gdy podaż pracy przewyższa popyt na pracę. Bezrobocie jest zatem stanem gospodarki, gdzie część zasobów pracy bilans.
Definicja Baza Monetarna:
Co to jest Odmiennie: baza pieniężna bilans.
Definicja Bilans Sektora Bankowego:
Co to jest bankowego to zapis wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie poprzez mechanizm bankowy. Mechanizm bankowy tworzą banki bilans.
Definicja Bezrobocie Strukturalne:
Co to jest Bezrobocie wywołane niedostosowaniem podaży pracy do popytu na pracę, na przykład zbyt niskimi albo nieodpowiednimi kwalifikacjami osób poszukujących pracy bilans.

Czym jest bilans znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: