Definicja Państwa Budżet. Co oznacza opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament.
budżet państwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Państwa Budżet

Co oznacza BUDŻET PAŃSTWA: Roczny plan wpływów i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów
Definicja Baza Pieniężna:
Co to jest Pieniądz w formie banknotów i bilonu znajdujący się w obiegu w gospodarce budżet państwa.
Definicja Bezrobocie Koniunkturalne:
Co to jest Bezrobocie pojawiające się w chwili załamania gospodarczego, a więc wtedy, kiedy całkowity popyt w gospodarce minimalizuje się; nazywane także bezrobociem cyklicznym albo keynesowskim budżet państwa.
Definicja Bank:
Co to jest Organizacja finansowa udzielająca kredytów z pieniędzy zdobytych z wkładów pieniężnych ludności i przedsiębiorstw budżet państwa.
Definicja Bilans Sektora Bankowego:
Co to jest bankowego to zapis wszystkich aktywów finansowych i pasywów finansowych, a także innych aktywów i pasywów posiadanych w danym momencie poprzez mechanizm bankowy. Mechanizm bankowy tworzą banki budżet państwa.

Czym jest budżet państwa znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: