Definicja Państwa Budżet. Co oznacza opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament.
budżet państwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Państwa Budżet

Co oznacza BUDŻET PAŃSTWA: Roczny plan wpływów i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów
Definicja Baza Monetarna:
Co to jest Odmiennie: baza pieniężna budżet państwa.
Definicja Bilans:
Co to jest stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą budżet państwa.
Definicja Bezrobocie Technologiczne:
Co to jest Odmiana bezrobocia strukturalnego; pojawia się w rezultacie postępu technologicznego zmniejszającego zapotrzebowanie na pracę w nie wszystkich zawodach budżet państwa.
Definicja Bank Komercyjny:
Co to jest zalicza się do ekipy instytucji nazywanych pośrednikami finansowymi, które specjalizują się w gromadzeniu depozytów od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, by pożyczać natomiast te środki innym budżet państwa.

Czym jest budżet państwa znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: