Definicja Państwa Budżet. Co oznacza opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament.
budżet państwa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Państwa Budżet

Co oznacza BUDŻET PAŃSTWA: Roczny plan wpływów i kosztów państwa, opracowywany poprzez rząd i zatwierdzany poprzez parlament. Odpowiedzialnym za wykonanie budżetu państwa jest minister finansów
Definicja Bezrobocie Frykcyjne:
Co to jest Czasowe bezrobocie wynikające ze zmiany miejsca zamieszkania, zmiany zawodu itp budżet państwa.
Definicja Bilans:
Co to jest stan majątkowy przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie przedsiębiorstwa przedstawia się poszczególne składniki majątku (aktywa i źródła jego pochodzenia i pasywa). Sumy aktywów i pasywów muszą budżet państwa.
Definicja Bilans Płatniczy:
Co to jest jest statystycznym zestawieniem wartości wszystkich transakcji gospodarczych, które w danym okresie (na przykład roku), miały miejsce między rezydentami państwie (a więc osobami zamieszkałymi na budżet państwa.
Definicja Bank Centralny:
Co to jest instytucją państwową, której powierzono zadanie emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej państwie. Najważniejszym zadaniem banku centralnego jest najczęściej dbałość o wartość pieniądza i budżet państwa.

Czym jest budżet państwa znaczenie w Słownik B .

  • Dodano:
  • Autor: