Definicja Deflacja. Co oznacza przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji.
deflacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Deflacja

Co oznacza DEFLACJA: Deflacja, to długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Dlaczego deflacja uważana jest za zdarzenie groźne dla gospodarki? Rzecz w tym, że deflacja nie znaczy pożądanego i oczekiwanego spadku cen, wynikającego na przykład z postępu technicznego i obniżki wydatków produkcji. Deflacja wynika zwyczajnie z faktu, że w gospodarce jest zbyt mało pieniędzy. Jeśli pieniędzy na rynku jest zbyt mało, zbyt niski jest popyt i producenci mają kłopot ze sprzedażą. Rosnące zapasy towarów zmuszają ich do obniżania cen i do ograniczania skali bieżącej produkcji. Jeśli jednak sprzedają wyroby po obniżonych cenach, ponoszą stratę, którą usiłują sobie zrekompensować redukując wydatki. Na krótką metę można to zrobić na dwa metody: lub obniżając płace pracowników, lub zmniejszając zatrudnienie. Tak czy owak, znaczy to dalsze ograniczenie popytu i dalszą presję na spadek cen i produkcji. Innymi słowy, deflacja to zwyczajnie symptom pogłębiającej się recesji. Skutki deflacji nie ograniczają się do niższych płac i wzrostu bezrobocia. Jeśli spadają ceny, rosną realne stopy procentowe. Stawia to natychmiast w fatalnej sytuacji spółki i ludzi zadłużonych w bankach: z jednej strony ich dochody spadają, z drugiej kredyt staje się realnie droższy. Skutkiem deflacji staje się więc również zwykle fala bankructw i niewypłacalności, silnie uderzająca w podstawy funkcjonowania mechanizmu bankowego. Na deflacji traci również budżet państwa: wpływy podatkowe gwałtownie maleją zarówno na skutek niższej wartości sprzedaży towarów na rynku, jak i pogorszenia się kondycji finansowej przedsiębiorstw i banków. Z kolei opłaty nie spadają w ogóle aż tak błyskawicznie, choćaby dlatego, że wzrosnąć muszą stawki zasiłków dla niepracujących. W wyniku tego wzrasta zwykle deficyt budżetowy i dług publiczny. Najgłębsza deflacja w historii nastąpiła w latach Wielkiego Kryzysu, a więc światowego załamania gospodarczego z lat 1929-1933. Ceny w gospodarce amerykańskiej spadały poprzez 4 lata z rzędu, a łączny ich poziom obniżył się o 25%. Towarzyszyło temu drastyczne załamanie wielkości produkcji (o 30%), masowe bankructwa i gwałtowny przyrost stopy bezrobocia z 3% w roku 1929 do 25% pięć lat później. Na szczęście deflacja jest jednak zjawiskiem, które we współczesnej gospodarce występuje bardzo rzadko. Zjawiska deflacyjne mogą, choć nie muszą, wiązać się z recesją gospodarczą. W Japonii w drugiej połowie lat 90-tych niskiej dynamice PKB i popytu krajowego towarzyszył spadek cen
Definicja Drukowanie Pieniędzy:
Co to jest bank centralny kredytu rządowi. W praktyce znaczy to finansowanie deficytu budżetowego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. We współczesnych gospodarkach państw rozwiniętych praktyki takie s deflacja co znaczy.
Definicja Dług Zagraniczny:
Co to jest Dług zagraniczny to całość zadłużenia, które podmioty z danego państwie – rząd, banki komercyjne, przedsiębiorstwa, osoby prywatne – zaciągnęły za granicą. Dług ten moż deflacja krzyżówka.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest Dług publiczny to zadłużenie instytucji państwowych w relacji do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego (mówiąc szerzej, deficytu sektora finansów deflacja co to jest.
Definicja Dyskryminacja Cenowa:
Co to jest Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach deflacja słownik.

Czym jest deflacja znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: