Definicja Międzybankowe Depozyty. Co oznacza innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki.
depozyty międzybankowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Międzybankowe Depozyty

Co oznacza DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE: Nadwyżki środków banku lokowane w innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów międzybankowych w Polsce to WIBID i WIBOR, a w Europie LIBOR i EURIBOR
Definicja Dylemat Więźnia:
Co to jest gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym, że powstaje depozyty międzybankowe.
Definicja Dług Państwowy:
Co to jest Zobacz: dług publiczny depozyty międzybankowe.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest depozyty międzybankowe.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest zadłużenie instytucji państwowych w relacji do inwestorów, którzy pożyczyli w przeszłości pieniądze na sfinansowanie deficytu budżetowego (mówiąc szerzej, deficytu sektora finansów publicznych depozyty międzybankowe.

Czym jest depozyty międzybankowe znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: