Definicja Międzybankowe Depozyty. Co oznacza innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki.
depozyty międzybankowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Międzybankowe Depozyty

Co oznacza DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE: Nadwyżki środków banku lokowane w innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów międzybankowych w Polsce to WIBID i WIBOR, a w Europie LIBOR i EURIBOR
Definicja Deflator Pkb:
Co to jest Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji depozyty międzybankowe co znaczy.
Definicja Dzień Bilansowy:
Co to jest Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego depozyty międzybankowe krzyżówka.
Definicja Działalność Gospodarcza:
Co to jest Zestaw operacji gospodarczych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź odpłatnym świadczeniem usł depozyty międzybankowe co to jest.
Definicja Działalność Maklerska:
Co to jest Kupno i sprzedaż papierów wartościowych w imieniu innych osób depozyty międzybankowe słownik.

Czym jest depozyty międzybankowe znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: