Definicja Międzybankowe Depozyty. Co oznacza innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki.
depozyty międzybankowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Międzybankowe Depozyty

Co oznacza DEPOZYTY MIĘDZYBANKOWE: Nadwyżki środków banku lokowane w innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów międzybankowych w Polsce to WIBID i WIBOR, a w Europie LIBOR i EURIBOR
Definicja Dochód Rozporządzalny:
Co to jest i niepieniężne bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń Socjalnych) i spłatę kredytów i pożyczek, które depozyty międzybankowe.
Definicja Deklaracja Podatkowa:
Co to jest Zeznania, do których składania obowiązani są, opierając się na regulaminów prawa podatkowego, podatnicy i płatnicy depozyty międzybankowe.
Definicja Dobrowolne Ubezpieczenie:
Co to jest Ubezpieczenie dochodzące do skutku opierając się na woli umawiających się stron: ubezpieczyciela i ubezpieczającego depozyty międzybankowe.
Definicja Dopuszczalne Wahanie Kursu (Widełki):
Co to jest Określona dla poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia depozyty międzybankowe.

Czym jest depozyty międzybankowe znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: