Definicja Publiczny Dług. Co oznacza jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych.
dług publiczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Publiczny Dług

Co oznacza DŁUG PUBLICZNY: Suma niespłaconych należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest występowanie w następnych latach deficytów budżetowych państwa i samorządów, finansowanych emisją bonów i obligacji, a także zaciąganie kredytów i pożyczek. Dług publiczny obejmuje zobowiązania z różnych okresów wspólnie z należnymi odsetkami. Wierzycielami długu publicznego mogą abyć krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym dług publiczny.
Definicja Deflator Pkb:
Co to jest Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji dług publiczny.
Definicja Dyskryminacja Cenowa:
Co to jest Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach dług publiczny.
Definicja Dylemat Więźnia:
Co to jest gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym, że powstaje dług publiczny.

Czym jest dług publiczny znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: