Definicja Finalne Dobra. Co oznacza zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne.
dobra finalne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Finalne Dobra

Co oznacza DOBRA FINALNE: Wyroby i usługi, które są ostatecznie zużywane poprzez nabywców na cele konsumpcyjne i inwestycyjne
Definicja Dewaluacja:
Co to jest poprzez władze monetarne (obniżka kursu waluty danego państwie, w relacji do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, ponieważ czyni ona ich produkty dobra finalne.
Definicja Działalność Inwestycyjna:
Co to jest Obejmuje zapłatę z tytułu nabycia i sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu dobra finalne.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest dobra finalne.
Definicja Deficyt Handlowy:
Co to jest Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług dobra finalne.

Czym jest dobra finalne znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: