Definicja Publiczne Dobro. Co oznacza które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo.
dobro publiczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Publiczne Dobro

Co oznacza DOBRO PUBLICZNE: Odwrotność dobra prywatnego Dobra, które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo (na przykład obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne. Dobra publiczne dostarczane są zwykle poprzez państwo
Definicja Dług Państwowy:
Co to jest Zobacz: dług publiczny dobro publiczne.
Definicja Dylemat Więźnia:
Co to jest gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym, że powstaje dobro publiczne.
Definicja Deficyt Budżetowy:
Co to jest to różnica pomiędzy dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty przekraczają dochody, mamy do czynienia z dobro publiczne.
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym dobro publiczne.

Czym jest dobro publiczne znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: