Definicja Publiczne Dobro. Co oznacza które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo.
dobro publiczne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Publiczne Dobro

Co oznacza DOBRO PUBLICZNE: Odwrotność dobra prywatnego Dobra, które są dostarczane i zużywane poprzez całe społeczeństwo (na przykład obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne. Dobra publiczne dostarczane są zwykle poprzez państwo
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym dobro publiczne.
Definicja Derywaty:
Co to jest Zobacz: pochodne instrumenty finansowe dobro publiczne.
Definicja Depozyt Zabezpieczający:
Co to jest Część wartości kontraktu pobierana poprzez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w momencie zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w przyszłości dobro publiczne.
Definicja Dobra Pośrednie:
Co to jest Wyroby i usługi, które są zakupywane w celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej dobro publiczne.

Czym jest dobro publiczne znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: