Definicja Publicznego Sektora Dochody. Co oznacza wszelakie dochody uzyskiwane poprzez podmioty.
dochody sektora publicznego co to jest

Czy przydatne?

Definicja Publicznego Sektora Dochody

Co oznacza DOCHODY SEKTORA PUBLICZNEGO: Dochody sektora finansów publicznych to wszelakie dochody uzyskiwane poprzez podmioty należące do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem operacji wewnątrz tego sektora (dochody jednego podmiotu uzyskane od drugiego). To jest całość dochodów uzyskiwanych poprzez państwo, umożliwiających sfinansowanie kosztów sektora finansów publicznych. Dochody sektora finansów publicznych dzieli się zwykle na następujące główne kategorie: dochody z podatków bezpośrednich: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od przedsiębiorstw (CIT); dochody z podatków pośrednich: podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, innych podatków pośrednich (na przykład od gier losowych, nieruchomości i tym podobne); dochody z opłat celnych; inne dochody: wpłaty z zysku banku centralnego, dochody jednostek budżetowych (na przykład opłaty administracyjne), dywidenda z przedsiębiorstw państwowych, dochody kapitałowe, różne transfery (na przykład wpłaty z budżetu UE); składki na ubezpieczenie społeczne. Stosunek dochodów sektora finansów publicznych do PKB jest traktowana jako przybliżenie przeciętnej faktycznej stopy opodatkowania, obowiązującej w danej gospodarce (a bardziej dokładnie, tak zwany stopnia fiskalizmu). Zależy ona w pierwszej kolejności od wielkości kosztów sektora finansów publicznych, a więc od społecznej decyzji na temat tego, jakie funkcje ma do spełnienia w gospodarce państwo (tzn. o roli państwa w gospodarce). Wielkości dochodów i kosztów państwa nie da się w trwały sposób od siebie odseparować -choć na krótką metę może między nimi występować nierównowaga (mamy wówczas do czynienia z różnym od zera rezultatem sektora finansów publicznych), to w dłuższym czasie warunkiem sfinansowania dużych kosztów są adekwatnie wysokie dochody. Poza samą wielkością dochodów (relacją dochodów sektora finansów publicznych do PKB) ważna jest również ich struktura. Podatki pośrednie obciążają głównie spożycie, a więc w większym stopniu dotykają uboższe gospodarstwa domowe (zamożniejsze gospodarstwa domowe większą część dochodu oszczędzają). Natomiast podatki bezpośrednie, głównie PIT, uderzają mocniej w dochody gospodarstw zamożniejszych, zwłaszcza jeśli mają charakter progresywny. Wysokość dochodów sektora finansów publicznych, w pierwszej kolejności podatków, wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego. Generalnie rzecz biorąc, gospodarki obciążone wyższymi podatkami rozwijają się wolniej (por. fiskalizm a przyrost gospodarczy). By wyliczyć dochody sektora publicznego, należy dodać do siebie dochody różnych instytucji publicznych, a następnie dokonać konsolidacji (wyeliminowania z rachunku tych dochodów, które pochodzą od innych instytucji publicznych, aby nie mierzyć tych samych dochodów 2 razy). Ministerstwo Finansów przewiduje, że w 2007 roku dochody sektora publicznego wyniosą w Polsce blisko 460 mld złotych – około 41% PKB
Definicja Deficyt Handlowy:
Co to jest Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług dochody sektora publicznego.
Definicja Działalność Finansowa:
Co to jest Pozyskiwanie i obsługa poprzez jednostkę kapitału własnego i obcego zaangażowanego w formie kredytów i pożyczek pieniężnych krótko- i długoterminowych dochody sektora publicznego.
Definicja Dług Zagraniczny:
Co to jest całość zadłużenia, które podmioty z danego państwie – rząd, banki komercyjne, przedsiębiorstwa, osoby prywatne – zaciągnęły za granicą. Dług ten może mieć postać zarówno kredytów, jak i posiadanych dochody sektora publicznego.
Definicja Dzień Bilansowy:
Co to jest Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego dochody sektora publicznego.

Czym jest dochody sektora publicznego znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: