Definicja dochody w bilansie płatniczym. Co oznacza wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń.
dochody w bilansie co to jest

Czy przydatne?

Definicja dochody w bilansie płatniczym

Co oznacza DOCHODY W BILANSIE PŁATNICZYM: Dochody zawierają wpływy rezydentów i wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń pracowników, dochodów od inwestycji bezpośrednich, portfelowych i dochodów od pozostałych inwestycji. Do dochodów od pozostałych inwestycji należą odsetki od kredytów udzielonych i otrzymanych i odsetki od środków na rachunków bankowych
Definicja Dzień Bilansowy:
Co to jest Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego dochody w bilansie płatniczym.
Definicja Działalność Operacyjna:
Co to jest Fundamentalny rodzaj działalności jednostki, który obejmuje ogół działań, których celem jest wygospodarowanie zysku dochody w bilansie płatniczym.
Definicja Depozyty Międzybankowe:
Co to jest banku lokowane w innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów międzybankowych w Polsce to WIBID i WIBOR, a w Europie dochody w bilansie płatniczym.
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym dochody w bilansie płatniczym.

Czym jest dochody w bilansie płatniczym znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: