Definicja dochody w bilansie płatniczym. Co oznacza wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń.
dochody w bilansie co to jest

Czy przydatne?

Definicja dochody w bilansie płatniczym

Co oznacza DOCHODY W BILANSIE PŁATNICZYM: Dochody zawierają wpływy rezydentów i wypłaty dla nierezydentów z tytułu: wynagrodzeń pracowników, dochodów od inwestycji bezpośrednich, portfelowych i dochodów od pozostałych inwestycji. Do dochodów od pozostałych inwestycji należą odsetki od kredytów udzielonych i otrzymanych i odsetki od środków na rachunków bankowych
Definicja Deficyt Strukturalny:
Co to jest Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny dochody w bilansie płatniczym.
Definicja Dynamiczna Efektywność:
Co to jest Stan gospodarki, gdzie poziom oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie poziomu konsumpcji w przyszłości dochody w bilansie płatniczym.
Definicja Deficyt Handlowy:
Co to jest Ujemne saldo w handlu zagranicznym, powstaje w rezultacie większego importu niż eksport towarów i usług dochody w bilansie płatniczym.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest dochody w bilansie płatniczym.

Czym jest dochody w bilansie płatniczym znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: