Definicja Więźnia Dylemat. Co oznacza strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do.
dylemat więźnia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Więźnia Dylemat

Co oznacza DYLEMAT WIĘŹNIA: To jest przypadek, gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym, że powstaje przypadek, gdzie oszustwo jednej strony daje jej znacząco większy zysk niż w razie przestrzegania postanowień umowy, jednakże oszustwo obu stron jednocześnie obniża ich korzyści tak, że stają się one mniejsze, niż w wypadku obustronnego przestrzegania określonych zasad. Problem wyboru najwłaściwszego rozwiązania dla uczestników rozwiązuje się na gruncie edukacji zwanej teorią gier
Definicja Deflator Pkb:
Co to jest Statystyczna miara zmian poziomu cen umożliwiająca porównanie PKB w różnych okresach w uwarunkowaniach inflacji dylemat więźnia.
Definicja Dynamiczna Nieefektywność:
Co to jest nieefektywności występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych dzięki większej konsumpcji bieżącej i nie dylemat więźnia.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest dylemat więźnia.
Definicja Działalność Gospodarcza:
Co to jest gospodarczych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź odpłatnym świadczeniem usług. Odpowiednio z dylemat więźnia.

Czym jest dylemat więźnia znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: