Definicja Więźnia Dylemat. Co oznacza strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do.
dylemat więźnia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Więźnia Dylemat

Co oznacza DYLEMAT WIĘŹNIA: To jest przypadek, gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym, że powstaje przypadek, gdzie oszustwo jednej strony daje jej znacząco większy zysk niż w razie przestrzegania postanowień umowy, jednakże oszustwo obu stron jednocześnie obniża ich korzyści tak, że stają się one mniejsze, niż w wypadku obustronnego przestrzegania określonych zasad. Problem wyboru najwłaściwszego rozwiązania dla uczestników rozwiązuje się na gruncie edukacji zwanej teorią gier
Definicja Dynamiczna Nieefektywność:
Co to jest nieefektywności występuje, gdy oszczędności w całej gospodarce są zbyt wysokie. Obniżenie poziomu oszczędności zwiększyłoby dobrobyt gospodarstw domowych dzięki większej konsumpcji bieżącej i nie dylemat więźnia.
Definicja Dobra Pośrednie:
Co to jest Wyroby i usługi, które są zakupywane w celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej dylemat więźnia.
Definicja Deficyt Budżetowy:
Co to jest to różnica pomiędzy dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty przekraczają dochody, mamy do czynienia z dylemat więźnia.
Definicja Dług Państwowy:
Co to jest Zobacz: dług publiczny dylemat więźnia.

Czym jest dylemat więźnia znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: