Definicja Więźnia Dylemat. Co oznacza strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do.
dylemat więźnia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Więźnia Dylemat

Co oznacza DYLEMAT WIĘŹNIA: To jest przypadek, gdzie występują dwie strony. Zawarły one porozumienie, w rezultacie czego mają do wyboru dwie strategie, lub dotrzymać zawartej umowy lub oszukać partnera. Dylemat więźnia bazuje na tym, że powstaje przypadek, gdzie oszustwo jednej strony daje jej znacząco większy zysk niż w razie przestrzegania postanowień umowy, jednakże oszustwo obu stron jednocześnie obniża ich korzyści tak, że stają się one mniejsze, niż w wypadku obustronnego przestrzegania określonych zasad. Problem wyboru najwłaściwszego rozwiązania dla uczestników rozwiązuje się na gruncie edukacji zwanej teorią gier
Definicja Depozyty Międzybankowe:
Co to jest banku lokowane w innych bankach poza niezbędną rezerwą w formie gotówki w kasie i na rachunku w banku centralnym. Stopy oprocentowania depozytów międzybankowych w Polsce to WIBID i WIBOR, a w Europie dylemat więźnia.
Definicja Dług Publiczny:
Co to jest należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest dylemat więźnia.
Definicja Dobrowolne Ubezpieczenie:
Co to jest Ubezpieczenie dochodzące do skutku opierając się na woli umawiających się stron: ubezpieczyciela i ubezpieczającego dylemat więźnia.
Definicja Dyskryminacja Cenowa:
Co to jest Sprzedawanie tego samego produktu po odmiennych cenach na różnych rynkach dylemat więźnia.

Czym jest dylemat więźnia znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: