Definicja Efektywność Dynamiczna. Co oznacza oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji.
dynamiczna efektywność co to jest

Czy przydatne?

Definicja Efektywność Dynamiczna

Co oznacza DYNAMICZNA EFEKTYWNOŚĆ: Stan gospodarki, gdzie poziom oszczędności pozwala na sfinansowanie inwestycji umożliwiających zwiększenie poziomu konsumpcji w przyszłości
Definicja Dochód Rozporządzalny:
Co to jest i niepieniężne bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń Socjalnych) i spłatę kredytów i pożyczek, które dynamiczna efektywność.
Definicja Dzień Bilansowy:
Co to jest Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego dynamiczna efektywność.
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym dynamiczna efektywność.
Definicja Deflacja:
Co to jest długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen. Deflacja jest przeciwieństwem inflacji. Dlaczego deflacja uważana jest za zdarzenie groźne dla gospodarki? Rzecz w tym, że deflacja nie znaczy pożądanego dynamiczna efektywność.

Czym jest dynamiczna efektywność znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: