Definicja Dyskonto. Co oznacza bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy.
dyskonto co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dyskonto

Co oznacza DYSKONTO: Zabieg rachunkowy pozwalający ocenić bieżącą wartość występujących w przyszłości sum pieniędzy (przychodów, wydatków, etc.) opierając się na odwrócenia systemu działania procentu składanego - który służy do wyliczania przyszłej wartości sum występujących dziś. Dzięki dyskontowaniu możemy dowiedzieć się, jaka jest dzisiejsza wartość wpłaty, która będzie miała miejsce w określonym momencie w przyszłości
Definicja Dom Maklerski:
Co to jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów dyskonto.
Definicja Dobra Pośrednie:
Co to jest Wyroby i usługi, które są zakupywane w celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej dyskonto.
Definicja Dzień Bilansowy:
Co to jest Dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe (w praktyce ostatni dzień roku obrotowego dyskonto.
Definicja Dyskrecjonalna Polityka Fiskalna:
Co to jest polityka fiskalna. Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd wybranych środków w celu zagwarantowania pożądanej sytuacji gospodarczej. Bazuje głównie na zmianach w opodatkowaniu i wydatkach budżetowych dyskonto.

Czym jest dyskonto znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: