Definicja Fiskalna Polityka Dyskrecjonalna. Co oznacza Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd.
dyskrecjonalna polityka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fiskalna Polityka Dyskrecjonalna

Co oznacza DYSKRECJONALNA POLITYKA FISKALNA: Odmiennie czynna polityka fiskalna. Znaczy wykorzystywanie poprzez rząd wybranych środków w celu zagwarantowania pożądanej sytuacji gospodarczej. Bazuje głównie na zmianach w opodatkowaniu i wydatkach budżetowych, zwłaszcza przydzielonych na inwestycje
Definicja Deficyt Strukturalny:
Co to jest Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny dyskrecjonalna polityka fiskalna.
Definicja Deficyt Budżetowy:
Co to jest to różnica pomiędzy dochodami budżetu państwa, a opłatami odnotowanymi w danym roku. Bardziej generalnie, należałoby mówić o rezultacie budżetu: jeśli opłaty przekraczają dochody, mamy do czynienia z dyskrecjonalna polityka fiskalna.
Definicja Dochód Rozporządzalny:
Co to jest i niepieniężne bieżące dochody gospodarstwa domowego zmniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, obowiązkowe składki (na przykład Zakład Ubezpieczeń Socjalnych) i spłatę kredytów i pożyczek, które dyskrecjonalna polityka fiskalna.
Definicja Drukowanie Pieniędzy:
Co to jest bank centralny kredytu rządowi. W praktyce znaczy to finansowanie deficytu budżetowego poprzez zwiększenie podaży pieniądza. We współczesnych gospodarkach państw rozwiniętych praktyki takie są dyskrecjonalna polityka fiskalna.

Czym jest dyskrecjonalna polityka znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: