Definicja działalność gospodarcza. Co oznacza związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych.
działalność gospodarcza co to jest

Czy przydatne?

Definicja działalność gospodarcza

Co oznacza DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: Zestaw operacji gospodarczych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą określonych dóbr albo sprzedażą dóbr zakupionych, uprzednio od innych podmiotów gospodarczych, bądź odpłatnym świadczeniem usług. Odpowiednio z definicją ustawową to jest: "zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, realizowana w sposób zorganizowany i ciągły."

Czym jest działalność gospodarcza znaczenie w Słownik D .