Definicja Ekonomia. Co oznacza działalnością pojedynczych osób, grup i całych społeczeństw.
ekonomia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ekonomia

Co oznacza EKONOMIA: Ekonomia jest nauką, która zajmuje się działalnością pojedynczych osób, grup i całych społeczeństw, skierowaną na osiągnięcie określonych celów – głównie odnosząc się do produkcji dóbr. Cele te można osiągnąć w różny sposób, zaś ekonomia bada jak do nich dążyć najmniejszym kosztem. Innymi słowy, ekonomia to edukacja o tym, jak ludzie wytwarzają i dzielą dobra. Popularna jest również pojęcie ekonomii brytyjskiego ekonomisty Lionela Robbinsa w 1932 r., który przedstawiał ją jako „studia nad ludzkim zachowaniem jako stosunku między danymi celami i ograniczonymi środkami o różnorodnych zastosowaniach”. Akcent pada tutaj na ograniczone zasoby; odnosząc się do nich używa się terminu zasoby rzadkie. Tym pojęciem opisuje się zdarzenie polegające na tym, że nasze potrzeby niemal zawsze przekraczają w danym czasie możliwości ich zaspokojenia. W języku codziennym powiedzielibyśmy, że czegoś jest ciągle „za mało”. Mówiąc o rzeczach, których jest „za mało” ekonomiści mają na myśli dobra, a więc rzeczy, które przynoszą nam zadowolenie i szczęście, w odróżnieniu od rzeczy złych jak na przykład zatrute środowisko naturalne, przestępczość lub bałagan. Dobra dzieli się na dobra wolne i dobra ekonomiczne. Tymi pierwszymi, których mamy zwykle w obfitości, obdarzyła nas natura. Są nimi woda, powietrze, kamienie. Oficjalnie są to dobra, których ilość przekracza potrzeby ludzkie, więc ich cena wynosi zero. W miarę wzrostu liczby mieszkańców naszego globu dóbr wolnych jest coraz mniej: zdrowa woda kosztuje. Ekonomia zajmuje się drugą kategorią dóbr. Dobra ekonomiczne są rzadkie – innymi słowy, jest ich za mało w stopsunku do naszych potrzeb, a ta właściwość wymusza sytuację wyboru, które z nich, w jakiej ilości i jakimi metodami ludzie chcą pozyskać i kto ma je otrzymać. Ekonomia zajmuje się więc wytwarzaniem i podziałem dóbr ekonomicznych. Wybór określonej ilości jednego dobra znaczy rezygnację z pewnej ilości drugiego dobra. Czytając ten tekst rezygnujesz, drogi Czytelniku, z innych możliwości spędzenia czasu na przykład drzemki lub dodatkowego zarobku. To także wybór, którym interesuje się ekonomia
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro ekonomia.
Definicja Europejski Bank Inwestycyjny (Ebi):
Co to jest Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w roku 1958 w celu finansowania projektów wspierających postęp słabiej rozwiniętych obszarów EWG. Siedzibą EBI jest Luksemburg ekonomia.
Definicja Eurosystem:
Co to jest Eurosystem znaczy Europejski Bank Centralny wspólnie z tymi narodowymi bankami centralnymi państw UE, które przyjęły euro ekonomia.
Definicja Eksport Netto:
Co to jest Różnica pomiędzy całkowitym eksportem i całkowitym importem danego państwie ekonomia.

Czym jest ekonomia znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: