Definicja elastyczność cen i płac. Co oznacza zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia.
elastyczność cen i płac co to jest

Czy przydatne?

Definicja elastyczność cen i płac

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ CEN I PŁAC: Stan w gospodarce, gdzie ceny i płace zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia szoków gospodarczych, powodując powrót gospodarki do stanu równowagi. Przeciwieństwem elastyczności cen i płac jest ich sztywność (taka przypadek ma miejsce, przykładowo, w państwie o silnej pozycji związków zawodowych, które nie zgadzają się na ograniczenie płac pracowników)
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro elastyczność cen i płac.
Definicja Europejska Jednostka Walutowa:
Co to jest Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić łącznik pomiędzy Europejskim Systemem elastyczność cen i płac.
Definicja Eksport Netto:
Co to jest Różnica pomiędzy całkowitym eksportem i całkowitym importem danego państwie elastyczność cen i płac.
Definicja Europejska Strategia Zatrudnienia:
Co to jest procesu koordynacji polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na rynkach pracy państw członkowskich UE elastyczność cen i płac.

Czym jest elastyczność cen i płac znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: