Definicja elastyczność cen i płac. Co oznacza zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia.
elastyczność cen i płac co to jest

Czy przydatne?

Definicja elastyczność cen i płac

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ CEN I PŁAC: Stan w gospodarce, gdzie ceny i płace zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia szoków gospodarczych, powodując powrót gospodarki do stanu równowagi. Przeciwieństwem elastyczności cen i płac jest ich sztywność (taka przypadek ma miejsce, przykładowo, w państwie o silnej pozycji związków zawodowych, które nie zgadzają się na ograniczenie płac pracowników)
Definicja Europejski Bank Inwestycyjny (Ebi):
Co to jest Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w roku 1958 w celu finansowania projektów wspierających postęp słabiej rozwiniętych obszarów EWG. Siedzibą EBI jest Luksemburg elastyczność cen i płac co znaczy.
Definicja Efekt Balassy - Samuelsona:
Co to jest Zdarzenie polegające na tym, że ceny usług rosną szybciej od cen towarów przemysłowych. Skutkiem jest między innymi to, że średni poziom cen w państwach bogatych jest wyższy niż w państwach ubogich elastyczność cen i płac krzyżówka.
Definicja Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (Efww):
Co to jest 1973 r. poprzez państwa EWG w związku z zapotrzebowaniem na środki pieniężne na interwencje na rynkach walutowych w celu utrzymania pożądanego kursu waluty. Fundusz ten miał za zadanie udziela&# elastyczność cen i płac co to jest.
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro elastyczność cen i płac słownik.

Czym jest elastyczność cen i płac znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: