Definicja elastyczność cen i płac. Co oznacza zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia.
elastyczność cen i płac co to jest

Czy przydatne?

Definicja elastyczność cen i płac

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ CEN I PŁAC: Stan w gospodarce, gdzie ceny i płace zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia szoków gospodarczych, powodując powrót gospodarki do stanu równowagi. Przeciwieństwem elastyczności cen i płac jest ich sztywność (taka przypadek ma miejsce, przykładowo, w państwie o silnej pozycji związków zawodowych, które nie zgadzają się na ograniczenie płac pracowników)
Definicja Efektywna Stopa Procentowa:
Co to jest Procentowy relacja całkowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartości; skuteczna stopa procentowa różni się od stopy procentowej uwzględnieniem kapitalizacji elastyczność cen i płac.
Definicja Efekty Keynesowskie I Niekeynesowskie:
Co to jest narzędzi programów dostosowawczych jest ograniczenie deficytu budżetowego. Jaki jest skutek tego działania dla krótkookresowego wzrostu gospodarczego? Jeśli prowadzimy w państwie operację obniżenia elastyczność cen i płac.
Definicja Europejska Wspólnota Węgla I Stali (Ewws):
Co to jest 9 maja 1952 roku organizacja mająca na celu powstanie wspólnego rynku dla surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich i wspólnej polityki przemysłowej dot. węgla i stali elastyczność cen i płac.
Definicja Ecofin:
Co to jest Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez elastyczność cen i płac.

Czym jest elastyczność cen i płac znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: