Definicja elastyczność cen i płac. Co oznacza zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia.
elastyczność cen i płac co to jest

Czy przydatne?

Definicja elastyczność cen i płac

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ CEN I PŁAC: Stan w gospodarce, gdzie ceny i płace zmieniają się swobodnie w rezultacie zaistnienia szoków gospodarczych, powodując powrót gospodarki do stanu równowagi. Przeciwieństwem elastyczności cen i płac jest ich sztywność (taka przypadek ma miejsce, przykładowo, w państwie o silnej pozycji związków zawodowych, które nie zgadzają się na ograniczenie płac pracowników)

Czym jest elastyczność cen i płac znaczenie w Słownik E .