Definicja Popytu Cenowa Elastyczność. Co oznacza zmianę cen. Mierzona jest ilorazem procentowej.
elastyczność cenowa popytu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Popytu Cenowa Elastyczność

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU: Zmiana wielkości popytu odpowiadając na zmianę cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany popytu i procentowej zmiany ceny dobra. Elastyczność zwykle jest ujemna (gdyż w razie większości dóbr przyrost ceny skutkuje pomniejszenie popytu). W razie elastyczności mniejszej od -1 mamy do czynienia z dobrami o popycie elastycznym, co znaczy, że popyt silnie reaguje na zmianę ceny i procentowa zmiana popytu jest większa niż wywołująca ją procentowa zmiana ceny. Jeśli elastyczność jest ujemna (nie mniejsza jednak od -1), mamy do czynienia z popytem mało elastycznym, a więc zmiana ceny nie wywołuje dużej zmiany popytu
Definicja Euratom:
Co to jest Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku równocześnie z Europejska Wspólnotą elastyczność cenowa popytu.
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro elastyczność cenowa popytu.
Definicja Ebitda:
Co to jest wyrażający zyski przed opodatkowaniem, spłatą odsetek od kredytów i pożyczek, amortyzacją i deprecjacją. Umożliwia sprawdzenie efektywności podstawowej działalności spółki, pomijając rezultaty elastyczność cenowa popytu.
Definicja Ecofin:
Co to jest Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez elastyczność cenowa popytu.

Czym jest elastyczność cenowa popytu znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: