Definicja Embargo. Co oznacza dotyczyć konkretnego produktu (na przykład z Polski nie wolno.
embargo co to jest

Czy przydatne?

Definicja Embargo

Co oznacza EMBARGO: Zakaz handlu zagranicznego. Może dotyczyć konkretnego produktu (na przykład z Polski nie wolno eksportować jaj gęsi i gęsi żywych) albo kategorii produktów (na przykład embargo na broń). Może zabraniać eksportu i importu z/do jakiegoś konkretnego państwie (sankcje ekonomiczne)
Definicja Efekty Keynesowskie I Niekeynesowskie:
Co to jest narzędzi programów dostosowawczych jest ograniczenie deficytu budżetowego. Jaki jest skutek tego działania dla krótkookresowego wzrostu gospodarczego? Jeśli prowadzimy w państwie operację obniżenia embargo.
Definicja Ebit:
Co to jest z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny embargo.
Definicja Efektywna Stopa Procentowa:
Co to jest Procentowy relacja całkowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartości; skuteczna stopa procentowa różni się od stopy procentowej uwzględnieniem kapitalizacji embargo.
Definicja Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (Efww):
Co to jest 1973 r. poprzez państwa EWG w związku z zapotrzebowaniem na środki pieniężne na interwencje na rynkach walutowych w celu utrzymania pożądanego kursu waluty. Fundusz ten miał za zadanie udzielać embargo.

Czym jest embargo znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: