Definicja Emitent. Co oznacza Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu. Słownik.
emitent co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emitent

Co oznacza EMITENT: Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu
Definicja Egzekucja Świadczeń Pieniężnych:
Co to jest Odebranie długu pieniężnego dłużnikowi poprzez komornika i przekazanie go wierzycielowi emitent.
Definicja Europejski Bank Inwestycyjny (Ebi):
Co to jest Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w roku 1958 w celu finansowania projektów wspierających postęp słabiej rozwiniętych obszarów EWG. Siedzibą EBI jest Luksemburg emitent.
Definicja Euratom:
Co to jest Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku równocześnie z Europejska Wspólnotą emitent.
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro emitent.

Czym jest emitent znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: