Definicja Euratom. Co oznacza Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja.
euratom co to jest

Czy przydatne?

Definicja Euratom

Co oznacza EURATOM: Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku równocześnie z Europejska Wspólnotą Gospodarczą (EWG) poprzez 6 członków założycieli: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy, Włochy. Jej celem abyło koordynowanie europejskiej polityki w dziedzinie pokojowego zastosowania energii atomowej. W 1967 roku EUROATOM połączył się z EWG i EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali). Od tej chwili mówimy o Wspólnotach Europejskich. Głównym organem wszystkich trzech wspólnot stała się Komisja Europejska
Definicja Europejska Wspólnota Węgla I Stali (Ewws):
Co to jest 9 maja 1952 roku organizacja mająca na celu powstanie wspólnego rynku dla surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich i wspólnej polityki przemysłowej dot. węgla i s euratom co znaczy.
Definicja Ebitda:
Co to jest Wskaźnik finansowy, wyrażający zyski przed opodatkowaniem, spłatą odsetek od kredytów i pożyczek, amortyzacją i deprecjacją. Umożliwia sprawdzenie efektywności podstawowej działalności spół euratom krzyżówka.
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro euratom co to jest.
Definicja Ecofin:
Co to jest Porada do spraw Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarcz euratom słownik.

Czym jest euratom znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: