Definicja Euratom. Co oznacza Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja.
euratom co to jest

Czy przydatne?

Definicja Euratom

Co oznacza EURATOM: Europejska Wspólnota Energii Atomowej. Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Brukseli, utworzona 1 maja 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 roku równocześnie z Europejska Wspólnotą Gospodarczą (EWG) poprzez 6 członków założycieli: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy, Włochy. Jej celem abyło koordynowanie europejskiej polityki w dziedzinie pokojowego zastosowania energii atomowej. W 1967 roku EUROATOM połączył się z EWG i EWWiS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali). Od tej chwili mówimy o Wspólnotach Europejskich. Głównym organem wszystkich trzech wspólnot stała się Komisja Europejska
Definicja Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (Ebor):
Co to jest organizacja finansowa utworzona w roku 1991, powołana w celu wspierania procesu reform w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w państwach powstałych z rozpadu abyłego ZSRR, budujących gospodarkę euratom.
Definicja Ebit:
Co to jest z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny euratom.
Definicja Efta:
Co to jest Wolnego Handlu. Utworzona w 1960 roku poprzez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię,Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Początkowo miała stanowić alternatywę dla EWG (poprzedniczki UE). W 1973 roku euratom.
Definicja Ebitda:
Co to jest wyrażający zyski przed opodatkowaniem, spłatą odsetek od kredytów i pożyczek, amortyzacją i deprecjacją. Umożliwia sprawdzenie efektywności podstawowej działalności spółki, pomijając rezultaty euratom.

Czym jest euratom znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: