Definicja Walutowa Jednostka Europejska. Co oznacza waluta europejska spełniającą w stopniu.
europejska jednostka co to jest

Czy przydatne?

Definicja Walutowa Jednostka Europejska

Co oznacza EUROPEJSKA JEDNOSTKA WALUTOWA: (European Currency Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić łącznik pomiędzy Europejskim Systemem Walutowym a przyszłą Unią Gospodarczą i Walutową, z prawdziwym, wspólnym pieniądzem. ECU została utworzona w marcu 1979 roku. Jej wartość określana abyła opierając się na koszyka walutowego, składającego się z 10 walut państw UE, proporcjonalnie do ich udziału w obrotach towarowych wewnątrz Unii. 1 stycznia 1999 roku ecu została zastąpiona poprzez euro
Definicja Elastyczność Cenowa Podaży:
Co to jest produkcji w relacji do zmiany cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany podaży i procentowej zmiany ceny danego dobra. Elastyczność cenowa podaży osiąga wartości dodatnie, ponieważ wraz ze europejska jednostka walutowa.
Definicja Ekonomia:
Co to jest która zajmuje się działalnością pojedynczych osób, grup i całych społeczeństw, skierowaną na osiągnięcie określonych celów – głównie odnosząc się do produkcji dóbr. Cele te można osiągnąć w różny europejska jednostka walutowa.
Definicja Emitent:
Co to jest Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu europejska jednostka walutowa.
Definicja Europejski Bank Inwestycyjny (Ebi):
Co to jest Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w roku 1958 w celu finansowania projektów wspierających postęp słabiej rozwiniętych obszarów EWG. Siedzibą EBI jest Luksemburg europejska jednostka walutowa.

Czym jest europejska jednostka walutowa znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: