Definicja Zatrudnienia Strategia Europejska. Co oznacza polityki gospodarczej, począwszy od szczytu.
europejska strategia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zatrudnienia Strategia Europejska

Co oznacza EUROPEJSKA STRATEGIA ZATRUDNIENIA: Stanowi obiekt procesu koordynacji polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na rynkach pracy państw członkowskich UE przez dokonanie wyboru wspólnych celów. Kształtowanie i realizacja polityki zatrudnienia pozostaje w gestii państw członkowskich. Mechanizm koordynacji na szczeblu wspólnotowym ma luźny charakter. Głównym elementem tego procesu są Wytyczne w kwestii Zatrudnienia (Employment Guidelines), przygotowywane poprzez Komisję Europejską i zatwierdzane poprzez Radę UE do spraw Zatrudnienia i Polityki Społecznej. Wytyczne odnoszą się do następujących zagadnień: zdolność do zatrudniania, przedsiębiorczość, zdolność adaptacyjna i równość szans. Opierając się na Wytycznych państwa członkowskie UE przygotowują Narodowe Plany Działania w kwestii Zatrudnienia (National Action Plan on Employment). W najwyższym stopniu restrykcyjnym instrumentem w procesie koordynacji polityki zatrudnienia na szczeblu wspólnotowym, dzięki któremu może zostać wywarta poprzez Radę UE presja na dokonanie zmian, jest niewiążące zalecenie dla państwa członkowskiego
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro europejska strategia zatrudnienia.
Definicja Eksport Netto:
Co to jest Różnica pomiędzy całkowitym eksportem i całkowitym importem danego państwie europejska strategia zatrudnienia.
Definicja Ewg:
Co to jest Wspólnota Gospodarcza. Ugrupowanie integracyjne założone poprzez 6 państw Europy Zachodniej w roku 1958 (Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg). Celem EWG abyło powstanie w regionie europejska strategia zatrudnienia.
Definicja Elastyczność Cenowa Podaży:
Co to jest produkcji w relacji do zmiany cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany podaży i procentowej zmiany ceny danego dobra. Elastyczność cenowa podaży osiąga wartości dodatnie, ponieważ wraz ze europejska strategia zatrudnienia.

Czym jest europejska strategia znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: