Definicja europejska wspólnota węgla i stali (ewws). Co oznacza organizacja mająca na celu.
europejska wspólnota węgla i co to jest

Czy przydatne?

Definicja europejska wspólnota węgla i stali (ewws)

Co oznacza EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI (EWWS): Utworzona w Rzymie 9 maja 1952 roku organizacja mająca na celu powstanie wspólnego rynku dla surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich i wspólnej polityki przemysłowej dot. węgla i stali. Traktat podpisano na 50 lat. W 1967 roku EWWS połączył się z EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza) i Euroatomem (Europejska Organizacja Energii Atomowej). Te trzy organizacje utworzyły Wspólnoty Europejskie. W 2002 roku nie zdecydowano się na przedłużenie istnienia EWWS i organizacja przestała istnieć
Definicja Ebitda:
Co to jest wyrażający zyski przed opodatkowaniem, spłatą odsetek od kredytów i pożyczek, amortyzacją i deprecjacją. Umożliwia sprawdzenie efektywności podstawowej działalności spółki, pomijając rezultaty europejska wspólnota węgla i stali (ewws).
Definicja Ekwiwalentość Ricardo-Barro:
Co to jest Zobacz: ekwiwalencja ricardiańska europejska wspólnota węgla i stali (ewws).
Definicja Ebit:
Co to jest z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny europejska wspólnota węgla i stali (ewws).
Definicja Efekty Keynesowskie I Niekeynesowskie:
Co to jest narzędzi programów dostosowawczych jest ograniczenie deficytu budżetowego. Jaki jest skutek tego działania dla krótkookresowego wzrostu gospodarczego? Jeśli prowadzimy w państwie operację obniżenia europejska wspólnota węgla i stali (ewws).

Czym jest europejska wspólnota węgla i znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: