Definicja europejski fundusz współpracy walutowej (efww). Co oznacza państwa EWG w związku z.
europejski fundusz co to jest

Czy przydatne?

Definicja europejski fundusz współpracy walutowej (efww)

Co oznacza EUROPEJSKI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY WALUTOWEJ (EFWW): Fundusz utworzony w 1973 r. poprzez państwa EWG w związku z zapotrzebowaniem na środki pieniężne na interwencje na rynkach walutowych w celu utrzymania pożądanego kursu waluty. Fundusz ten miał za zadanie udzielać narodowym bankom centralnym kredytów na cele interwencyjne, a także koordynować politykę prowadzoną poprzez banki centralne państw członkowskich. By mógł on realizować swoją funkcję, banki centralne oddały mu po 20 % posiadanych rezerw dewizowych. EFWW istniał do końca 1993 r, a więc do stworzenia Europejskiego Instytutu Walutowego
Definicja ElastycznoŚć Rynku Pracy:
Co to jest pracy znaczy łatwość, z jaką pracownicy dostosowują się do potrzeb spółek, przedsiębiorstwa tworzą nowe miejsca pracy i jak błyskawicznie, po okresie spowolnienia aktywności gospodarczej, obniża się europejski fundusz współpracy walutowej (efww).
Definicja Embargo:
Co to jest zagranicznego. Może dotyczyć konkretnego produktu (na przykład z Polski nie wolno eksportować jaj gęsi i gęsi żywych) albo kategorii produktów (na przykład embargo na broń). Może zabraniać eksportu i europejski fundusz współpracy walutowej (efww).
Definicja Efekty Keynesowskie I Niekeynesowskie:
Co to jest narzędzi programów dostosowawczych jest ograniczenie deficytu budżetowego. Jaki jest skutek tego działania dla krótkookresowego wzrostu gospodarczego? Jeśli prowadzimy w państwie operację obniżenia europejski fundusz współpracy walutowej (efww).
Definicja Euribor:
Co to jest z angielskiego: EURO Interbank Offered Rate) - znaczy stawkę oprocentowania depozytów międzybankowych w EURO (euro europejski fundusz współpracy walutowej (efww).

Czym jest europejski fundusz współpracy znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: