Definicja Europejskiej Unii Fundusze. Co oznacza realizacji polityki regionalnej Unii. Z funduszy.
fundusze unii europejskiej co to jest

Czy przydatne?

Definicja Europejskiej Unii Fundusze

Co oznacza FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ: Fundusze UE stanowią narzędzie realizacji polityki regionalnej Unii. Z funduszy tych finansowane są działania, służące wspieraniu rozwoju uboższych regionów Unii.    Fundusze nie są bezpośrednim źródłem finansowania wzrostu gospodarczego, gdyż: kierowane są na inwestycje o charakterze nieprodukcyjnym (za wyjątkiem wsparcia dla inwestycji i konkurencyjności małych przedsiębiorstw), takie jak postęp infrastruktury, postęp kapitału ludzkiego, wsparcie tworzenia miejsc pracy, tworzenie instytucji rynkowych; skala funduszy strukturalnych jest w miarę niewielka, w porównaniu z całością inwestycji dokonywanych w państwie (w Polsce inwestycje wynoszą około 20% PKB, a fundusze strukturalne będą ograniczone do 4% PKB). Fundusze UE powinny oddziaływać w kierunku zwiększenia potencjału gospodarki w dziedzinach i regionach, które są ich beneficjentami. Pośrednio przyczyniają się do przyspieszenia rozwoju państwie i szybszego wzrostu gospodarczego, gdyż: umożliwiają postęp infrastruktury i kapitału ludzkiego, stanowiący zachętę dla prywatnego kapitału do dokonywania inwestycji produkcyjnych; pomagają w likwidacji wąskich gardeł i przeszkód dla prywatnych inwestycji; rekompensują niedostatecznie duże opłaty na inwestycje publiczne. Właściwie wykorzystane fundusze strukturalne stanowią zachętę dla prywatnego kapitału do dokonywania inwestycji produkcyjnych. Jednak źle wykorzystane (na niewłaściwe cele), mogą tego zadania w ogóle nie spełniać. W Irlandii i Grecji, przy podobnej skali wsparcia z tytułu funduszy strukturalnych, konsekwencje ich działania abyły diametralnie różne (między innymi w konsekwencji kompletnego nieprzygotowania greckich instytucji publicznych do właściwego planowania i kontroli efektywności wydatkowania środków). Od momentu akcesji Polska uzyskała prawo do wsparcia z tytułu udziału w polityce regionalnej, a więc do dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Socjalnego, sekcji orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych i Funduszu Spójności. Główne pozycje w budżecie UE to: polityka rolna i polityka spójności (głownie polityka regionalna). Rosnące znaczenie mają jednak także opłaty na konkurencyjność gospodarki (a więc wspieranie strategii lizbońskiej). Aktualny kształt budżetu jest rezultatem politycznego kompromisu między państwami członkowskimi
Definicja Fuzja Pozioma:
Co to jest Połączenie spółek z tej samej branży, na przykład dwóch spółek farmaceutycznych fundusze unii europejskiej.
Definicja Funkcja:
Co to jest Zapis matematyczny stosunku wiążącej jedne zmienne ekonomiczne z drugimi fundusze unii europejskiej.
Definicja Fundusze Zewnętrzne:
Co to jest Fundusze, pochodzące ze źródeł spoza spółki, na przykład pożyczki, kredyty, subwencje fundusze unii europejskiej.
Definicja Fiskalizm A Wzrost Gospodarczy:
Co to jest dochodów sektora prywatnego (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) nazywana jest także stopniem fiskalizmu. Państwa o wysokich podatkach cechuje mocny fiskalizm, państwa o niskich podatkach – słby fundusze unii europejskiej.

Czym jest fundusze unii europejskiej znaczenie w Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: