Definicja Funkcja. Co oznacza Zapis matematyczny stosunku wiążącej jedne zmienne ekonomiczne z.
funkcja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Funkcja

Co oznacza FUNKCJA: Zapis matematyczny stosunku wiążącej jedne zmienne ekonomiczne z drugimi
Definicja Fundusz Poręczeniowy:
Co to jest Spółka zajmująca się udzielaniem bezpośrednich poręczeń przedsiębiorstwom i innym osobom prawnym przy staraniach o kredyt albo pożyczkę funkcja.
Definicja Fundusz Inwestycyjny:
Co to jest należący do wielu osób prawnych i fizycznych, stworzony w celu inwestowania na rynku papierów wartościowych. Funduszami inwestycyjnymi zarządzają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Uczestnikiem funkcja.
Definicja Fundusze Zewnętrzne:
Co to jest Fundusze, pochodzące ze źródeł spoza spółki, na przykład pożyczki, kredyty, subwencje funkcja.
Definicja Fundusz Ubezpieczeń Społecznych:
Co to jest Państwowy fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych funkcja.

Czym jest funkcja znaczenie w Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: