Definicja gatt (general agreement on tariffs and trade). Co oznacza się sprawami handlu.
gatt (general agreement on co to jest

Czy przydatne?

Definicja gatt (general agreement on tariffs and trade)

Co oznacza GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE): Ogólnoświatowa organizacja zajmująca się sprawami handlu międzynarodowego powstała w 1947 roku. Jej zadaniem abyło dążenie do liberalizacji handlu międzynarodowego przez ustalanie reguł postępowania i wielostronne rokowania w sprawie likwidacji barier handlowych, w pierwszej kolejności ceł. 1 stycznia 1995 roku GATT zostało zastąpione poprzez Światową Organizację Handlu (WTO). Polska abyła członkiem GATT od 1967 roku
Definicja Główny Urząd Statystyczny (Gus):
Co to jest Organizacja państwowa zajmująca się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z różnych dziedzin; GUS jest fundamentalnym źródłem informacji statystycznej w Polsce gatt (general agreement on tariffs and trade) co znaczy.
Definicja g8:
Co to jest najwyższym stopniu uprzemysłowionych państw świata (USA, Japonii, Niemiec, Francji, Ogromnej Brytanii, Włoch, Kanady i Rosji). Przywódcy G8 (premierzy i prezydenci) spotykają się co roku na gatt (general agreement on tariffs and trade) krzyżówka.
Definicja Gwarancja Bankowa:
Co to jest Zobowiązanie banku do spłaty zobowiązań osoby, na rzecz której wystawiona została gwarancja. Banki udzielają odpłatnie gwarancji na określony czas i kwotę. Często użytkowana zamiast kaucji przy przet gatt (general agreement on tariffs and trade) co to jest.
Definicja Gwarancja:
Co to jest Zobowiązanie sprzedawcy do bezpłatnej naprawy albo zamiany towaru jeśli w ustalonym terminie ulegnie on awarii albo ujawnią się jego wady produkcyjne gatt (general agreement on tariffs and trade) słownik.

Czym jest gatt (general agreement on znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: