Definicja gospodarka oparta na wiedzy. Co oznacza wiedzy (knowledge-based economy) została.
gospodarka oparta na wiedzy co to jest

Czy przydatne?

Definicja gospodarka oparta na wiedzy

Co oznacza GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY: Koncepcja rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy) została rozpropagowana w latach 90-tych poprzez specjalistów OECD, jako rezultat obserwacji i analiz rozwoju gospodarczego najważniejszych państw świata. Koncepcja ta jest dość prosta. Poprzez 40 lat (1945-85) w ekonomii dominowało przekonanie, że przyrost gospodarczy jest rezultatem oddziaływania 3 czynników: wzrostu nakładów pracy, wzrostu nakładów kapitału produkcyjnego (zależnego od wysokiej stosunku inwestycji do PKB) i postępu naukowo-technicznego. Zakładano, że postęp naukowo-techniczny jest egzogeniczny, a więc jego tempo jest niezależne od polityki gospodarczej (zwyczajnie w danym okresie badacze dokonują pewnej ilości odkryć). Odpowiednio z tą koncepcją, państwo już dysponujący ogromnymi zasobami kapitału i w miarę mało inwestujący, gdzie wzrost ludności jest powolny (na przykład USA), powinien rozwijać się bez pośpiechu – wolniej od reszty świata. W końcu lat 80-tych powstała jednak konkurencyjna teoria endogenicznego wzrostu. Tłumaczyła ona dziwny fenomen: USA, najbogatsza gospodarka świata, rozwijała się w bardzo szybkim tempie. W teorii endogenicznego wzrostu zauważono trzy zjawiska: • postęp techniczno-organizacyjny nie jest w ogóle dany egzogenicznie (a więc niezależny od polityki gospodarczej). Na tempo rozwoju technologii wpływa polityka państwa (na przykład zachęcanie do kosztów na badania i postęp, a więc B+R), ostra konkurencja rynkowa i wysoki postęp rynku kapitałowego, sprzyjający innowacyjnym formom finansowania ryzykownych, nowych rozwiązań technologicznych; • zamiast na liczbę pracujących, należy patrzeć na kapitał ludzki. Kapitał ludzki akumuluje się tak samo jak fizyczny, wymaga więc inwestycji. Pracownik w ogóle nie jest równy pracownikowi: o jego produktywności decyduje nauka, doświadczenia, zdolność do dostosowania się do nowych technologii; • kapitał ludzki i kapitał produkcyjny mogą abyć używane w sposób bardziej albo mniej skuteczny. Wszystkie te trzy spostrzeżenia mają wspólny mianownik: wiedzę. Gospodarka, której postęp opiera się na intensywnym użyciu wiedzy i doświadczenia, może rozwijać się szybciej od innych, gdyż generuje szybszy postęp techniczno-organizacyjny, dysponuje lepiej wyedukowanymi ludźmi i bardziej skutecznie wykorzystuje kapitał ludzki i kapitał produkcyjny. Właściwa polityka gospodarcza bazuje więc na wspieraniu konkurencji rynkowej, intensywnym wspieraniu badań i rozwoju, i podwyższaniu nauki pracowników. U źródeł strategii lizbońskiej znajduje się przekonanie, że w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy UE pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Na fakt ten wskazuje szereg danych, zestawianych corocznie poprzez Komisję Europejską (tak zwany scorecard)
Definicja Globalizacja:
Co to jest jest mechanizm, który bazuje na tworzeniu gospodarki na całym obszarze Ziemi, dla którego granice państw czy bloków gospodarczych nie mają już podstawowego znaczenia. Jego warunkiem jest usunięcie gospodarka oparta na wiedzy.
Definicja Gatt (General Agreement On Tariffs And Trade):
Co to jest organizacja zajmująca się sprawami handlu międzynarodowego powstała w 1947 roku. Jej zadaniem abyło dążenie do liberalizacji handlu międzynarodowego przez ustalanie reguł postępowania i wielostronne gospodarka oparta na wiedzy.
Definicja Główny Nurt Ekonomii:
Co to jest ekonomii (zwany też syntezą neoklasyczną) stanowi próbę połączenia różnych teorii ekonomicznych, głównie przedmiotów teorii keynesowskiej i monetaryzmu. To jest aktualnie najprawdopodobniej w gospodarka oparta na wiedzy.
Definicja Gwarancja:
Co to jest Zobowiązanie sprzedawcy do bezpłatnej naprawy albo zamiany towaru jeśli w ustalonym terminie ulegnie on awarii albo ujawnią się jego wady produkcyjne gospodarka oparta na wiedzy.

Czym jest gospodarka oparta na wiedzy znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: