Definicja Infrastruktura. Co oznacza komunikację, energetykę i służaby publiczne, na przykład drogi.
infrastruktura co to jest

Czy przydatne?

Definicja Infrastruktura

Co oznacza INFRASTRUKTURA: Kapitał zaangażowany w transport, komunikację, energetykę i służaby publiczne, na przykład drogi, mosty, koleje, elektrownie, kanalizacja, szkoły i szpitale
Definicja Instrumenty Polityki Kursowej:
Co to jest jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, by zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp procentowych i zapewnienie infrastruktura.
Definicja Indeksacja Płac:
Co to jest systematycznego wzrostu płac, rekompensującego przyrost wydatków utrzymania wynikający z inflacji. Indeksacja płac polega często nie na inflacji rzeczywistej, ale na oczekiwaniach inflacyjnych i infrastruktura.
Definicja Indeks Giełdowy:
Co to jest kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu infrastruktura.
Definicja Import:
Co to jest zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo reeksportu. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych infrastruktura.

Czym jest infrastruktura znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: