Definicja Europejski Akt Jednolity. Co oznacza Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i.
jednolity akt europejski co to jest

Czy przydatne?

Definicja Europejski Akt Jednolity

Co oznacza JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI: (z angielskiego: Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w życie l lipca 1987 roku. JAE stanowi pierwszą poważniejszą modyfikację Traktatów Rzymskich od czasu ich podpisania w 1957 roku. Postanowienia JAE dotyczą głównie Traktatu o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej(wyjątki to dyspozycje odnoszących się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, a także do traktatów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej)
Definicja Jednostka Dominująca:
Co to jest Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką jednolity akt europejski.
Definicja Jednolity Rynek:
Co to jest wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach której zniosły cła jednolity akt europejski.
Definicja Jednostki Indeksowe:
Co to jest których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych jednolity akt europejski.
Definicja Jednostka Zależna:
Co to jest Jednostka gospodarcza o ograniczonym stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od jednostki dominującej jednolity akt europejski.

Czym jest jednolity akt europejski znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: