Definicja Dominująca Jednostka. Co oznacza Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę.
jednostka dominująca co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dominująca Jednostka

Co oznacza JEDNOSTKA DOMINUJĄCA: Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką
Definicja Jednostki Indeksowe:
Co to jest których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszcze jednostka dominująca co to jest.
Definicja Jednolity Rynek:
Co to jest Jednolity rynek (wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach kt jednostka dominująca definicja.
Definicja Jednostka Zależna:
Co to jest Jednostka gospodarcza o ograniczonym stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od jednostki dominującej jednostka dominująca co znaczy.
Definicja Jednolity Akt Europejski:
Co to jest Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednostka dominująca słownik.

Czym jest jednostka dominująca znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: