Definicja Dominująca Jednostka. Co oznacza Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę.
jednostka dominująca co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dominująca Jednostka

Co oznacza JEDNOSTKA DOMINUJĄCA: Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką
Definicja Jednostkowy Koszt Pracy:
Co to jest Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji jednostka dominująca.
Definicja Jednolity Akt Europejski:
Co to jest Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednostka dominująca.
Definicja Jednostki Indeksowe:
Co to jest których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych jednostka dominująca.
Definicja Jednolity Rynek:
Co to jest wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach której zniosły cła jednostka dominująca.

Czym jest jednostka dominująca znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: