Definicja Zależna Jednostka. Co oznacza stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od.
jednostka zależna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zależna Jednostka

Co oznacza JEDNOSTKA ZALEŻNA: Jednostka gospodarcza o ograniczonym stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od jednostki dominującej
Definicja Jednostki Indeksowe:
Co to jest których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych jednostka zależna.
Definicja Jednolity Akt Europejski:
Co to jest Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednostka zależna.
Definicja Jednostka Dominująca:
Co to jest Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką jednostka zależna.
Definicja Jednolity Rynek:
Co to jest wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach której zniosły cła jednostka zależna.

Czym jest jednostka zależna znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: