Definicja Indeksowe Jednostki. Co oznacza odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument.
jednostki indeksowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Indeksowe Jednostki

Co oznacza JEDNOSTKI INDEKSOWE: Papiery wartościowe, których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych akcji wchodzących w skład tego indeksu. Na warszawskiej giełdzie notowane są jednostki indeksowe MiniWIG20
Definicja Jednostka Dominująca:
Co to jest Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką jednostki indeksowe.
Definicja Jednostkowy Koszt Pracy:
Co to jest Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji jednostki indeksowe.
Definicja Jednolity Rynek:
Co to jest wewnętrzny) [single (internal) market] jest pogłębioną formą integracji gospodarczej, zrealizowaną w UE. Początkowo, w latach 1958-1968, państwa EWG utworzyły unię celną, w ramach której zniosły cła jednostki indeksowe.
Definicja Jednolity Akt Europejski:
Co to jest Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednostki indeksowe.

Czym jest jednostki indeksowe znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: