Definicja Pracy Koszt Jednostkowy. Co oznacza Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji.
jednostkowy koszt pracy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pracy Koszt Jednostkowy

Co oznacza JEDNOSTKOWY KOSZT PRACY: Wydatek pracy przypadający na jednostkę produkcji
Definicja Jednolity Akt Europejski:
Co to jest Single European Act). Zjednoczył trzy wspólnoty gospodarcze - EWG, EWWS i Euroatom. Po ratyfikacji poprzez parlamenty państw członkowskich Wspólnot Europejskich Jednolity Akt Europejski wszedł w jednostkowy koszt pracy.
Definicja Jednostka Dominująca:
Co to jest Spółka handlowa, sprawująca kontrolę albo współkontrolę nad inną jednostką jednostkowy koszt pracy.
Definicja Jednostki Indeksowe:
Co to jest których cena odzwierciedla zmiany wartości danego indeksu. Instrument ten umożliwia inwestorowi inwestycję równoważną nabyciu całego portfela danego indeksu bez konieczności zakupu poszczególnych jednostkowy koszt pracy.
Definicja Jednostka Zależna:
Co to jest Jednostka gospodarcza o ograniczonym stopniu samodzielności, wynikającym z jej uzależnienia od jednostki dominującej jednostkowy koszt pracy.

Czym jest jednostkowy koszt pracy znaczenie w Słownik J .

  • Dodano:
  • Autor: