Definicja Produkcyjny Kapitał. Co oznacza maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa.
kapitał produkcyjny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Produkcyjny Kapitał

Co oznacza KAPITAŁ PRODUKCYJNY: Kapitał produkcyjny to wszelakie maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika produkcji. Kapitał produkcyjny (tradycyjnie nazywany często zwyczajnie kapitałem) stanowi w okolicy nakładu pracy drugi z fundamentalnych czynników używanych w procesie produkcyjnym. Wynagrodzeniem płaconym poprzez przedsiębiorstwa właścicielom kapitału jest dochód z kapitału. W skład kapitału produkcyjnego wchodzi głównie majątek produkcyjny posiadany poprzez przedsiębiorstwa. Do kapitału zalicza się również infrastrukturę (drogi, mosty, koleje, porty i lotniska), znajdujące się często pod bezpośrednim zarządem państwa. Do kapitału produkcyjnego nie zalicza się z kolei budynków mieszkalnych, gmachów użyteczności publicznej czy tez posiadanych poprzez gospodarstwa domowe dóbr trwałego użytkowania (na przykład samochodów), chyba że są one używane w procesie produkcyjnym. Kapitał produkcyjny zużywa się w czasie wykorzystywania w procesie produkcji i musi ulegać odnowieniu. Odbudowa zużytego kapitału produkcyjnego następuje w rezultacie inwestycji – odbudowie służy ta część nakładów inwestycyjnych brutto, którą finansuje się z amortyzacji (amortyzacji w sensie ekonomicznym nie należy w pełni utożsamiać z amortyzacją – pojęciem z zakresu finansów przedsiębiorstw, oznaczającym coroczne zaliczanie w wydatki części wartości środków trwałych. Różnica bazuje na tym, że amortyzacja w sensie finansowym jest zwyczajnie pewną konwencją rozliczania w okresie wydatków zakupu majątku produkcyjnego, w trakcie gdy w sensie ekonomicznym to jest faktyczny mechanizm uzupełniania kapitału produkcyjnego w celu zastąpienia tej jego części, która uległa zużyciu w czasie produkcji). Natomiast mechanizm powiększania zasobu kapitału produkcyjnego określany jest w ekonomii jako mechanizm inwestowania (dokonywania nakładów inwestycyjnych netto, a więc nakładów przekraczających wartość amortyzacji). Zasoby kapitału produkcyjnego przypadającego na głowę mieszkańca są skutkiem długich lat inwestowania. Jak każda zagregowana miara, również one mogą nieco zawodzić przy ocenie sytuacji państwie. Zasoby kapitału mogą abyć przecież w różnym stopniu i z różną efektywnością używane, mogą również abyć niewłaściwie rozlokowane w gospodarce. Im sprawniej działa rynek i im sprawniejsze spółki, tym więcej da się osiągnąć efektu z takich samych zasobów kapitału produkcyjnego
Definicja Koszt Zdartych Zelówek:
Co to jest inflacji, wynikający z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych zelówek ludzi, chodzących od sklepu do sklepu w poszukiwaniu kapitał produkcyjny.
Definicja Krańcowa Produktywność Czynnika:
Co to jest Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji kapitał produkcyjny.
Definicja Kurs Walutowy I Inflacja:
Co to jest związanym z prowadzeniem polityki pieniężnej w gospodarce otwartej (a więc takiej, gdzie zarówno wyroby, jak i kapitał mogą swobodnie przepływać między państwem i zagranicą) jest związek kursu kapitał produkcyjny.
Definicja Krzywa Philipsa:
Co to jest pochodzi od nazwiska ekonomisty Albana W. Phillipsa, który analizując dynamikę płac i bezrobocia w Ogromnej Brytanii od drugiej połowy XIX w. do połowy XX w. zaobserwował odwrotną zależność pomiędzy kapitał produkcyjny.

Czym jest kapitał produkcyjny znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: