Definicja Produkcyjny Kapitał. Co oznacza maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa.
kapitał produkcyjny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Produkcyjny Kapitał

Co oznacza KAPITAŁ PRODUKCYJNY: Kapitał produkcyjny to wszelakie maszyny i urządzenia, budynki i budowle i prawa licencyjne i intelektualne, które mogą abyć użyte w procesie produkcji w roli czynnika produkcji. Kapitał produkcyjny (tradycyjnie nazywany często zwyczajnie kapitałem) stanowi w okolicy nakładu pracy drugi z fundamentalnych czynników używanych w procesie produkcyjnym. Wynagrodzeniem płaconym poprzez przedsiębiorstwa właścicielom kapitału jest dochód z kapitału. W skład kapitału produkcyjnego wchodzi głównie majątek produkcyjny posiadany poprzez przedsiębiorstwa. Do kapitału zalicza się również infrastrukturę (drogi, mosty, koleje, porty i lotniska), znajdujące się często pod bezpośrednim zarządem państwa. Do kapitału produkcyjnego nie zalicza się z kolei budynków mieszkalnych, gmachów użyteczności publicznej czy tez posiadanych poprzez gospodarstwa domowe dóbr trwałego użytkowania (na przykład samochodów), chyba że są one używane w procesie produkcyjnym. Kapitał produkcyjny zużywa się w czasie wykorzystywania w procesie produkcji i musi ulegać odnowieniu. Odbudowa zużytego kapitału produkcyjnego następuje w rezultacie inwestycji – odbudowie służy ta część nakładów inwestycyjnych brutto, którą finansuje się z amortyzacji (amortyzacji w sensie ekonomicznym nie należy w pełni utożsamiać z amortyzacją – pojęciem z zakresu finansów przedsiębiorstw, oznaczającym coroczne zaliczanie w wydatki części wartości środków trwałych. Różnica bazuje na tym, że amortyzacja w sensie finansowym jest zwyczajnie pewną konwencją rozliczania w okresie wydatków zakupu majątku produkcyjnego, w trakcie gdy w sensie ekonomicznym to jest faktyczny mechanizm uzupełniania kapitału produkcyjnego w celu zastąpienia tej jego części, która uległa zużyciu w czasie produkcji). Natomiast mechanizm powiększania zasobu kapitału produkcyjnego określany jest w ekonomii jako mechanizm inwestowania (dokonywania nakładów inwestycyjnych netto, a więc nakładów przekraczających wartość amortyzacji). Zasoby kapitału produkcyjnego przypadającego na głowę mieszkańca są skutkiem długich lat inwestowania. Jak każda zagregowana miara, również one mogą nieco zawodzić przy ocenie sytuacji państwie. Zasoby kapitału mogą abyć przecież w różnym stopniu i z różną efektywnością używane, mogą również abyć niewłaściwie rozlokowane w gospodarce. Im sprawniej działa rynek i im sprawniejsze spółki, tym więcej da się osiągnąć efektu z takich samych zasobów kapitału produkcyjnego
Definicja Korzyści Absolutne:
Co to jest Korzyści z handlu zagranicznego wynikające z faktu, że wydatki produkcji w jednym państwie są niższe niż w innym kapitał produkcyjny co znaczy.
Definicja Know-How:
Co to jest Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak kapitał produkcyjny krzyżówka.
Definicja Kapitalizacja:
Co to jest Wartość rynkowa spółki akcyjnej powstała poprzez pomnożenie ceny akcji poprzez ich liczbę; kapitalizacja giełdy - łączna wartość wszystkich akcji na giełdzie kapitał produkcyjny co to jest.
Definicja Kalecki Michał:
Co to jest 1899-1970), badacz zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej. W najwyższym stopniu znanym kapitał produkcyjny słownik.

Czym jest kapitał produkcyjny znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: