Definicja Terminowy Kontrakt. Co oznacza których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym.
kontrakt terminowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Terminowy Kontrakt

Co oznacza KONTRAKT TERMINOWY: Umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga strona zobowiązuje się ten wyrób w tym terminie i po tej cenie kupić. Rozróżniamy giełdowe kontrakty terminowe a więc futures i kontrakty terminowe typu forward, którymi handluje się poza giełdami. Wyliczenie kontraktu terminowego nie zawsze bazuje na fizycznej dostawie towaru (a w sytuacjach futures nawet bardzo rzadko). Kontrakt można rozliczyć poprzez przekazanie różnicy między sumą wynikającą z ceny towaru zapisanej w kontrakcie a sumą wynikającą z ceny, po której można kupić wyrób w chwili rozliczania kontraktu

Czym jest kontrakt terminowy znaczenie w Słownik K .