Definicja korupcja a wzrost gospodarczy. Co oznacza między innymi prowadzonymi poprzez Bank.
korupcja a wzrost co to jest

Czy przydatne?

Definicja korupcja a wzrost gospodarczy

Co oznacza KORUPCJA A WZROST GOSPODARCZY: Odpowiednio z licznymi badaniami, między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów: • korupcja podwyższa wydatki funkcjonowania przedsiębiorstw, ograniczając głównie ich skłonność do inwestowania, a często zmuszając do „kreatywnej księgowości” w celu ukrycia wręczanych łapówek; • korupcja zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej; • korupcja skutkuje redystrybucję dochodów. Zyskują na niej środowiska pasożytnicze (na przykład skorumpowana biurokracja) i przestępcze, tracą uczciwi przedsiębiorcy. Zjawiskiem masowym jest też wyprowadzanie zarobionych w ten sposób pieniędzy z państwie (na przykład na sekretne, zagraniczne konta bankowe); • korupcja odstrasza międzynarodowych inwestorów, którzy wybierają alternatywne lokalizacje inwestycji – innymi słowy, uciekają do innych państw; • korupcja promuje przedsiębiorstwa nieuczciwe, a karze te, które usiłują uczciwie prowadzić interesy; • korupcja utrudnia albo wręcz uniemożliwia sprawne funkcjonowanie administracji publicznej i usług publicznych (na przykład nauki, wymiaru sprawiedliwości, rozbudowy infrastruktury). Niesprawna administracja utrudnia natomiast postęp gospodarczy, obniżając konkurencyjność gospodarki. W wyniku państwa, które cechuje wysoki stopień korupcji, rozwijają się wolniej – choć zdarzają się i wyjątki od tej reguły. Od lat cytowano przykład Włoch, jako państwie, który odnotował w ostatnim półwieczu wybitny postęp gospodarczy pomimo wszechobecnej korupcji. Włosi najwyraźniej nauczyli się jak żyć i prowadzić interesy w uwarunkowaniach silnej korupcji – oczywiście korupcji mającej cechy pewnej stabilności i przewidywalności. To jest jednak raczej wyjątek, potwierdzający ogólną regułę: korupcja zwykle hamuje postęp gospodarczy. Porównania międzynarodowe wskazują na związek skali korupcji i poziomu rozwoju gospodarczego. Generalnie rzecz biorąc, państwa lepiej rozwinięte są też mniej skorumpowane od państw uboższych. To jest jednak tylko generalny trend, który nie zawsze musi się sprawdzać. Należałoby więc raczej stwierdzić, że w grę wchodzi zespół czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym. Generalnie nisko skorumpowane są państwa nordyckie i państwa anglosaskie. W kontynentalnej Europie korzenie korupcji są dość głębokie, a w nie wszystkich państwach – na przykład Włoszech i Grecji – głębsze, niż sugerowałaby to poziom rozwoju. W miarę wysoka korupcja cechuje wszystkie państwa postkomunistyczne; korupcja idzie tu w parze ze słabszym poziomem rozwoju gospodarczego. Podobnie rzecz się ma z Ameryką Łacińską. Dramatycznie wysoka korupcja występuje w najuboższych państwach Afryki i Azji. Wskaźnik postrzegania korupcji w 146 państwach świata bada międzynarodowa organizacja pozarządowa Transparency International. Ranking polega na ankiecie wśród biznesmenów prowadzących działalność w danym państwie. W rankingu za 2004r. Polska lokowała się dopiero na 69 miejscu. Przodowały w niej państwa skandynawskie i anglosaskie
Definicja Krzywa Popytu:
Co to jest Graficzne przedstawienie funkcji popytu, krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na wytwór, przy innych wielkościach nie zmienionych korupcja a wzrost gospodarczy.
Definicja Krzywa Laffera:
Co to jest najwyższym stopniu znanych koncepcji, sugerujących że obniżka podatków może w ogóle prowadzić do strat dla budżetu państwa, a podwyżka podatków może prowadzić do dodatkowych dochodów państwa, jest korupcja a wzrost gospodarczy.
Definicja Kapitał Ludzki:
Co to jest określa jakość pracy, którą społeczeństwo może wykorzystać w roli czynnika produkcji w procesie produkcji. Robota stanowi w okolicy kapitału drugi z fundamentalnych nakładów zużywanych w celu korupcja a wzrost gospodarczy.
Definicja Kontrakt Terminowy:
Co to jest dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do sprzedaży w określonym terminie i po określonej cenie ustalonej ilości ściśle określonego towaru, a druga strona zobowiązuje się ten wyrób w tym korupcja a wzrost gospodarczy.

Czym jest korupcja a wzrost gospodarczy znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: