Definicja korupcja a wzrost gospodarczy. Co oznacza między innymi prowadzonymi poprzez Bank.
korupcja a wzrost co to jest

Czy przydatne?

Definicja korupcja a wzrost gospodarczy

Co oznacza KORUPCJA A WZROST GOSPODARCZY: Odpowiednio z licznymi badaniami, między innymi prowadzonymi poprzez Bank Światowy, korupcja negatywnie wpływa na przyrost gospodarczy państw. Dzieje się tak z wielu powodów: • korupcja podwyższa wydatki funkcjonowania przedsiębiorstw, ograniczając głównie ich skłonność do inwestowania, a często zmuszając do „kreatywnej księgowości” w celu ukrycia wręczanych łapówek; • korupcja zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej; • korupcja skutkuje redystrybucję dochodów. Zyskują na niej środowiska pasożytnicze (na przykład skorumpowana biurokracja) i przestępcze, tracą uczciwi przedsiębiorcy. Zjawiskiem masowym jest też wyprowadzanie zarobionych w ten sposób pieniędzy z państwie (na przykład na sekretne, zagraniczne konta bankowe); • korupcja odstrasza międzynarodowych inwestorów, którzy wybierają alternatywne lokalizacje inwestycji – innymi słowy, uciekają do innych państw; • korupcja promuje przedsiębiorstwa nieuczciwe, a karze te, które usiłują uczciwie prowadzić interesy; • korupcja utrudnia albo wręcz uniemożliwia sprawne funkcjonowanie administracji publicznej i usług publicznych (na przykład nauki, wymiaru sprawiedliwości, rozbudowy infrastruktury). Niesprawna administracja utrudnia natomiast postęp gospodarczy, obniżając konkurencyjność gospodarki. W wyniku państwa, które cechuje wysoki stopień korupcji, rozwijają się wolniej – choć zdarzają się i wyjątki od tej reguły. Od lat cytowano przykład Włoch, jako państwie, który odnotował w ostatnim półwieczu wybitny postęp gospodarczy pomimo wszechobecnej korupcji. Włosi najwyraźniej nauczyli się jak żyć i prowadzić interesy w uwarunkowaniach silnej korupcji – oczywiście korupcji mającej cechy pewnej stabilności i przewidywalności. To jest jednak raczej wyjątek, potwierdzający ogólną regułę: korupcja zwykle hamuje postęp gospodarczy. Porównania międzynarodowe wskazują na związek skali korupcji i poziomu rozwoju gospodarczego. Generalnie rzecz biorąc, państwa lepiej rozwinięte są też mniej skorumpowane od państw uboższych. To jest jednak tylko generalny trend, który nie zawsze musi się sprawdzać. Należałoby więc raczej stwierdzić, że w grę wchodzi zespół czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i politycznym. Generalnie nisko skorumpowane są państwa nordyckie i państwa anglosaskie. W kontynentalnej Europie korzenie korupcji są dość głębokie, a w nie wszystkich państwach – na przykład Włoszech i Grecji – głębsze, niż sugerowałaby to poziom rozwoju. W miarę wysoka korupcja cechuje wszystkie państwa postkomunistyczne; korupcja idzie tu w parze ze słabszym poziomem rozwoju gospodarczego. Podobnie rzecz się ma z Ameryką Łacińską. Dramatycznie wysoka korupcja występuje w najuboższych państwach Afryki i Azji. Wskaźnik postrzegania korupcji w 146 państwach świata bada międzynarodowa organizacja pozarządowa Transparency International. Ranking polega na ankiecie wśród biznesmenów prowadzących działalność w danym państwie. W rankingu za 2004r. Polska lokowała się dopiero na 69 miejscu. Przodowały w niej państwa skandynawskie i anglosaskie
Definicja Koszty Uzyskania Przychodów:
Co to jest Wydatki poniesione poprzez podatnika w celu uzyskania przychodu, które mogą abyć odliczone od podstawy opodatkowania korupcja a wzrost gospodarczy co to jest.
Definicja Kredyt Rewolwingowy:
Co to jest kredytobiorca w momencie umownym wykorzystuje środki do wysokości ustalonego limitu (plafonu) z jednoczesną możliwością wcześniejszej spłaty i ponownego zastosowania do wysokości wspomnianeg korupcja a wzrost gospodarczy definicja.
Definicja Karencja:
Co to jest Określony w umowie moment dzielący datę kończącą zastosowanie kredytu, a datę rozpoczęcia spłaty rat korupcja a wzrost gospodarczy co znaczy.
Definicja Krzywa Podaży:
Co to jest Graficzny sposób przedstawiania funkcji podaży, krzywa o nachyleniu dodatnim (w górę), która obrazuje zależność pomiędzy ceną a ilością oferowanego produktu, przy innych wielkościach nie zmienionych korupcja a wzrost gospodarczy słownik.

Czym jest korupcja a wzrost gospodarczy znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: